Release 2.19n
Viimeisin päivitys
Kotisivu
1. Kesä 2020 18:20 WEST
Uutisarkisto
24. Huhti 2020 15:23 WEST
0 0 0 0 0 0
Sivuilla käyntiä 2020
Tehoharjoittelua
Tehoharjoittelua haluamallesi käsityypille ks Artikkeleita
Uusia hienoja analyysejä tyrkyllä

Sivustolle on ilmaantunut uusi analysointityökalu. Avaa kilpailun tulokset, valitse pari ja jaon alapuolelta  -play it again-  ,  - Bsonline - ja sen jälkeen alakulmasta - results analysis - . Tuloksista voit nähdä miten omat toimet ovat olleet suhteessa doubledummy-tulokseen (DD = paras pelinvienti parasta puolustusta vastaan tai paras puolustus parasta pelinvientiä vastaan).

Kannattaa tutustua! Huom! työkalu ei kuulemma toimi kaikilla selaimilla, mm explorerilla, joten kannattaa kokeilla jollain muulla

Jäsentietojen käsittely

Jäsentietojen käsittely Kuopion Bridgekerho ry:ssä ja Suomen Bridgeliitossa


 

Kuopion Bridgekerho ry on Suomen Bridgeliiton (SBL) jäsen. SBL on bridgen katto-organisaatio Suomessa.

Kuopion Bridgekerho ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SBL:n kanssa.

Kuopion Bridgekerho ry:ssä käsittelystä vastaa: Markku Seppänen, markku.seppanen@kolumbus.fi

SBL:ssä käsittelystä vastaa: Timo Sairanen, Suomen Bridgeliitto ry toimistosihteeri@bridgefinland.fi
c/o Timo Sairanen puh. 040 840 7271
Rautatienkatu 40 as. 4
90120 Oulu

Kuopion Bridgekerho ry kerää jäseneksi liityttäessä nimen ja osoitteen. SBL luo uudelle jäsenelle valtakunnallisen jäsennumeron.

Kuopion Bridgekerho ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Kerhon jäsenmaksuun sisältyy SBL:n osuus. SBL:n osuuteen sisältyy Bridgelehden vuosikerran tilaus. Jäsenyyteen sisältyvä Bridgelehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SBL käsittelee nimeä ja osoitetta. Kerhojäsenyys on edellytys osallistumiselle SBL:n alaisiin kilpailuihin. SBL käyttää kerhojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SBL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SBL luovuttaa Bridgelehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SBL:llä on sopimus postituksesta vastaavan yrityksen kanssa; postituksesta vastaava yritys käsittelee henkilötietoja SBL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Kuopion Bridgekerho ry kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja kerhon väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole kerhon jäsen

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu