Bridge 2020
Udgave 2.19p
Seneste opdatering
Startside
21. Aug 2021 17:34 WEST
Velkommen

♠    Bridgeafdelingen   ♣ 

Pensionistforeningen af 1938

Fredericia

0 0 0 0 0 0
Sider set i 2021
Startside
Bridge 2020

Bridge 2020 er en del af Pensionistforeningen af 1938.   

Foreningen har ca 170 registrerede bridgespillere

Der forventes genstart af bridge i september 2021.

Fra januar 2020 begyndte vi at implementere brugen af BridgeMates på nogle af holdene.

Indføringen blev standset af Corona, så det bliver stadig kun nogle hold, der spiller med BridgeMates

Gangbesværede har let adgang til spillelokalet, (der er elevator i huset)

Forudsætningen for at kunne spille i Bridge 2020 er medlemsskab af Pensionistforeningen af 1938 - Årligt kontingent er 200,-

Bridge i P38 i efteråret 2021

Mandage kl.: 13:30 til ca 16:00 - Der spilles i to rækker med hver 5 borde.

- Første spilledag bliver den 6. september.

Mandage kl.: 18:30 til ca 21:00 - Spar 8 - 4 borde

- Første spilledag bliver den 6. september.

Tirsdage kl.: 13:30 til ca 16:00 - Der spilles i én række med 6 borde.

- Første spilledag bliver den 7. september.

Onsdage kl.: 18:30 til ca 21:00 - Der spilles i én række med 5 borde.

- Første spilledag bliver den 8. september.

Torsdage kl.: 13:30 til ca 16:00 - Der spilles i to rækker med hver 6 borde.

- Første spilledag bliver den 9. september.

Fredage kl.: 9:30 til ca 12:00 - Der spilles i én række med 6 borde.

- Første spilledag bliver den 10. september.

 

 

Undervisning

Genoptages på grund af omstændighederne tidligst til Januar

Informationer:  Erling Mikkelsen

- Tlf.: 22 60 31 34 - Ecm2609@gmail.com

Corona

Som så meget andet har bridge også været lukket ned siden oktober 2020.

Forventer spilstart i september 2021

Info herom i august 2021

♠ ♠ ♠    ♠ ♠ ♠ 

Resultater
Spar8
Tirsdag 9.11+16.11 2021
Spar8