Release 2.19q
Nyare uppdateringar
Dry Martinis
28. Maj 2023 07:52 BST
Hemsida
27. Maj 2023 15:23 BST
Bulletin
25. Maj 2023 20:58 BST
Nationella AV resultat
23. Maj 2023 09:50 BST
Program
23. Maj 2023 08:36 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
Bulletin

♠   ♣ 

 

♠   ♣ 

 

Klubbens WhatsApp-grupper

WhatsApp-grupperna "Bridge-AVH" och "AVH-Trivsel" är bridgeklubbens forum för aktuell information och partnerservice. Meddela Carola per sms om du vill vara med i någondera gruppen. Kontaktuppgifterna finns under "Styrelsen".

Styrelsen
Styrelsen och funktionärer

STYRELSEN 2023

Tom Schubert                        ordförande, statistikansvarig
tom.schubert @ elisanet.fi         040 527 8909 

Folke Lindberg                      vice ordförande, medlemssekreterare
folke.lindberg @ kolumbus.fi     040 5020489

Kaj G. Backas                        sekreterare, teknikansvarig
kgb @ sackab.fi                       050 5898500

Carola Tengström                 ordförande i tävlingskommittén, ansvarig för kontakten till FBF
carola.tengstrom @ gmail.com
    0505880382       

Agneta Arle                          utbildningsansvarig

agneta.berglund63 @ gmail.com   050 588 6229                      

Helena Säteri                       ordförande i festkommittén
helenasateri @ icloud.com

Marianne Palva                     ekonomiansvarig
marianne.palva @ gmail.com     050 5495 028 
 

Gabriella Ahlvik                     ordförande i webbkommittén
gabriellaahlvik.gy @ gmail.com    0405778536

Övriga funktionärer:

Fred Sundwall                      
klubbens representant i Bridgeförbundets styrelse
fred.sundwall @ elisanet.fi        0500 811 453

Ann Charlotte Berglund       verksamhetsgranskare

Marianne Nars                      klubbens representant i huvudföreningens festbestyrelse

Veronica Wiklund                 klubbens representant i huvudföreningens festbestyrelse