Aso Pika
Release 2.19p
Recent Updates
Home Page
27. Апр 2021 23:53 EEST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2021
Welcome to Aso Pika
Шампиони

Наша гордост!🥇🏆

Двойката Стефан Георгиев & Светла Ненова от КСБ „Асо Пика“ спечелиха републиканското първенство на двойки за 2020 г.!
Резултатите от финалния кръг са публикувани тук
Поздравления!👏

Резултати
Zv-21102021
Изчислител: Ognyan Nikolov
5-ти Национален симултанен турнир
Изчислител: Ognyan Nikolov
Симултанен турнир - секция „Асо Пика“
Съдия: Stefan Georgiev; Dimiter Georgiev
Изчислител: Ognyan Nikolov
Раздавач: BBF
Zv-07102021
Изчислител: Ognyan Nikolov
Zv-30092021
Изчислител: Ognyan Nikolov
Симултанен двойков турнир 16.09.2021 вс. секции
Изчислител: Ognyan Nikolov