Aso Pika
Release 2.19q
Recent Updates
Home Page
6. Мар 2023 21:39 EET
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
Bulletin

Новата платформа за онлайн бридж IntoBridge вече е в редовна експлоатация!

Желаещите да се регистрират, за да участват в турнири или просто да поиграят, могат да направят това чрез своите Facebook ID, Google ID или с предпочитан от тях email!

Платформата позволява участниците да си общуват „на живо“ като използват камери, така че чувството за „присъствен“ турнир го има! smiley

Welcome to Aso Pika
Машинно раздаване на карти

От мес. февруари тази година разполагаме с машина за раздаване на карти, предоставена ни от ББФ!
Това скъсява времето за провеждане на турнира и повишава точността на описанието на картите, тъй като се избягват грешките от ръчното въвеждане.

Машинното раздаване ни дава възможности за:

  1. Участие в симултанни турнири, организирани от ББФ, клубове или simpairs.com;
  2. Изиграване на турнир, който е бил игран в BBO или в друг сайт (WBF, EBU, Funbridge и т.н.) стига да се експортират игрите в подходящ формат (най-вече PBN);
  3. Организиране на курсове или специализирани състезания с предварително дефинирани разпределения на карти и оньорна сила;
  4. Организиране на хибридни турнири с помощта на bridgemate.com;
  5. и т.н.

Очакваме инициативност от състезателите за по-пълноценно използване на машината за раздаване на карти.

Comment
(6. Мар 2023)
Резултати
mtm-20230530
Изчислител: Ognyan Nikolov
4 симултанен двойков турнир ББФ 2023 - Section C
Съдия: Стефан Георгиев; Огнян Николов
Изчислител: Огнян Николов
mtm-20230509
Изчислител: Ognyan Nikolov
Zv-20230425
Изчислител: Ognyan Nikolov
Благотворителен симултанен турнир
Съдия: Стефан Георгиев
Изчислител: Ognyan Nikolov
Раздавач: simpairs.com
3 Симултанен турнир 2023 ББФ - Section C
Изчислител: Димитър Георгиев