Aso Pika
Release 2.19q
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
Bulletin

Новата платформа за онлайн бридж IntoBridge вече е в редовна експлоатация!

Желаещите да се регистрират, за да участват в турнири или просто да поиграят, могат да направят това чрез своите Facebook ID, Google ID или с предпочитан от тях email!

Платформата позволява участниците да си общуват „на живо“ като използват камери, така че чувството за „присъствен“ турнир го има! smiley

Welcome to Aso Pika
Машинно раздаване на карти

От мес. февруари тази година разполагаме с машина за раздаване на карти, предоставена ни от ББФ!
Това скъсява времето за провеждане на турнира и повишава точността на описанието на картите, тъй като се избягват грешките от ръчното въвеждане.

Машинното раздаване ни дава възможности за:

  1. Участие в симултанни турнири, организирани от ББФ, клубове или simpairs.com;
  2. Изиграване на турнир, който е бил игран в BBO или в друг сайт (WBF, EBU, Funbridge и т.н.) стига да се експортират игрите в подходящ формат (най-вече PBN);
  3. Организиране на курсове или специализирани състезания с предварително дефинирани разпределения на карти и оньорна сила;
  4. Организиране на хибридни турнири с помощта на bridgemate.com;
  5. и т.н.

Очакваме инициативност от състезателите за по-пълноценно използване на машината за раздаване на карти.

Comment
(6. Мар 2023)
Резултати
mtm-20231205
Изчислител: Ognyan Nikolov
mtm-20231128
Съдия: Стефан Георгиев
Изчислител: Стефан Георгиев
sim9-2023
mtm-20231114
Изчислител: Ognyan Nikolov
mtm-20231107
Изчислител: Ognyan Nikolov
mtm-20231024