AMIGOS BRIDGEKLUBB
Release 2.19q
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2024
Recent Updates
Home Page
8th Jan 2024 20:40 GMT
AMIGOS BRIDGEKLUBB

 

Välkomna att spela bridge

MÅNDAGAR o FREDAGAR 

 

Amigos Bridgeklubb , (tidigare MasAmigos Bridgeklubb),är en vänlig grupp, mest pensionärer, som spelar bridge måndagar och fredagar på Hotel Masa i Torrevieja med start kl.1400.

Ingen föranmälan, anmälan sker senast kl 13.45 på tävlingsplatsen.

 

 Det finns inget medlemskap eller årsabonnemang. Vi är ideella.

 Vi är inte anslutna till något nationellt organ men följer reglerna och etiketten för Svenska Bridgeförbundet.

  Vi använder Bridgemate och lagda brickor.

Etikett

Artighet är den gyllene regeln

Amigos Bridgeklubb är en mycket vänlig grupp bridgespelare och vi skulle vilja behålla det så. Vi accepterar inte att någon är oförskämd eller kritiserar sina partners eller motståndare eller är något mindre än artig vid en session. 

 

  • Hälsa på andra på ett vänligt sätt innan du börjar spela på varje omgång.
  • Var en bra "värd" eller "gäst" vid bordet.
  • Gör bridge roligt för dig själv, partner och motståndare.
  • Ge kredit när motståndare gör ett bra bud eller spelar.
  • Se till att din mobiltelefon är avstängd.
  • Njut av sällskapet såväl som spelet.

 

Regler & Spela

Nord ansvarar för att se till att detaljer om spelare vid bordet är korrekta på Bridgemate.

Kort ska inte tas ut ur brädet innan alla spelare är vid bordet.

Nord ansvarar för att ange detaljerna i auktionen och resultatet i Bridgemate och Öst ansvar för att dubbelkontrollera att det är korrekt.

Det är Nords ansvar att se till att brickorna är i rätt kompassriktning innan spel.

Det är också Nords ansvar att kontrollera att rätt bricka spelas.

Alla rekommenderas lämna budbrickorna på bordet ända tills 1a utspel gjorts ,

Brickan ska lämnas på bordet under budgivningen och spelet så att alla kan se zonförhållandet.

I slutet av spelet bör tricket förbli på bordet tills alla har kommit överens om resultatet

 

Spelare bör blanda sina kort innan de returneras till brickan i rätt kortplats.

Vid händelsen där tävlingsledare kallas, är tävlingsledarens beslut slutgiltigt

 

Sök partner här:
Calendar
1st March 2024
Fredagstävling
Masa International Hotel 14.00
4th March 2024
Måndagstävling
Masa International Hotel 14.00
8th March 2024
Fredagstävling
Masa International Hotel 14.00
Results
Måndagstävling
Fredagstävling
Måndagstävling