Kuopion Bridgekerho ry
 
Viimeisin päivitys
Uutisarkisto
9. Marras 2017 13:11 WET
Jakoja
9. Marras 2017 13:10 WET
Kotisivu
9. Marras 2017 12:50 WET
 
0 0 0 0 0 0
Sivuilla käyntiä 2017
 
Tehoharjoittelua
Tehoharjoittelua haluamallesi käsityypille ks Artikkeleita
Uusia hienoja analyysejä tyrkyllä

Sivustolle on ilmaantunut uusi analysointityökalu. Avaa kilpailun tulokset, valitse pari ja jaon alapuolelta  -play it again-  ,  - Bsonline - ja sen jälkeen alakulmasta - results analysis - . Tuloksista voit nähdä miten omat toimet ovat olleet suhteessa doubledummy-tulokseen (DD = paras pelinvienti parasta puolustusta vastaan tai paras puolustus parasta pelinvientiä vastaan).

Kannattaa tutustua! Huom! työkalu ei kuulemma toimi kaikilla selaimilla, mm explorerilla, joten kannattaa kokeilla jollain muulla

 
Kotisivu
Tervetuloa Kuopion Bridgekerhon kotisivuille !
SBL Bilbo Tulokset Facebook BBO BBO 4 NFL  BBO-liiga 
Viikon jako

Tiistain toiseksi viimeinen jako. Mikä on paras pelinvienti 6♠ :ssa tai 6NT:ssä kun tulee ruutulähtö? Pieni pöydästä jolloin K oikealta ottaa tikin. Miten jatkat kun opv jatkaa ruudun?

Tikkejä on 5+3+2+1 eli yhtä vajaa. Hertasta on mahdollisuus saada puuttuva tikki jos se on 3-3. Ristirouvalla emme saa tikkiä joten sitä käytetään uhkakorttina siltä  varalta jos pitkä hertta on saamassa kädessä kuin ♣K.  Otamme Q:n jälkeen 5 patatikkiä ristisakauksin ja ristiässän ja pelattuamme hertan ässälle pöydässä on enää  Q3  A ♣Q  ja kädessä K97 ♣4 . Jos jommallakummalla puolustajalla on nyt 3 herttaa ja ♣K joutuu hän antamaan tikin joko hertalle tai ♣Q:lle kun pöydän A pelataan. Kädestähän joutaa sakata ristihakku. Tämä yksinkertainen kiristys tunnetaan nimellä Vienna Coup. Nythän saa 12 tikkiä myös herttamaskilla, mutta kiristys lisää huomattavasti kotipelimahdollisuuksia.

Tytöttelykielto

Liitto on joutessaan laatinut ja julkaissut seuraavaa:

Päivitetty 12.10.2017

Suomen Bridgeliitto ry:n

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

 

Tämän suunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää.

Suomen bridgeliitossa noudatetaan urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita.

Nämä löytyvät Olympiakomitean verkkosivuilta:

https://storage.googleapis.com/valoproduction/2016/12/urheiluyhteison_reilun_pelin_ihanteet_ja_tavoitteet.pdf

Lähtökohdat

Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä,

sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.

 

Suomen Bridgeliitto ry (jatkossa Liitto) sitoutuu hallinnossaan ja toimissaan siihen, että kaikilla on tasaarvoiset oikeudet kilpailla, harrastaa, osallistua, vaikuttaa ja toimia Liiton hallinnossa, riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydestä, etnisestä taustastatai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Tasaarvo näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa, joihin Liitto kiinnittää erityistä huomiota:

työnantajana

Liitto kohtelee kaikkia työntekijöitään samanarvoisesti, riippumatta työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten sukupuolesta, iästä, sukupuolisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta tai ruumiinvammasta.

Työntekijöiden palkkauksessa ollaan tasapuolisia

Työntekijöiden rekrytoinnissa ollaan tasapuolisia

kenelle harrastus-ja kilpailutoimintaa järjestetään

Liitto järjestää kilpailuja tasapuolisesti erilaisille osallistujille

Liiton yleiset kilpailutapahtumat ovat avoimia kaikille liiton jäsenille. Normaaleissa mestaripistekilpailuissa ei rajata osallistumisoikeutta sukupuolen, iän tai ruumiinvamman perusteella. Mikäli ruumiinvamma hankaloittaa osallistumista, pyritään osallistuminen tekemään mahdolliseksi erityisjärjestelyin.

Liitto järjestää SM-kilpailuja useassa eri kategoriassa, niin, ettei mikään erityisryhmä jää näiden kategorioiden ulkopuolelle.Erillistä paralympiakategoriaa ei tarvita, sillä bridgessä fyysiset vammat eivät ole este osallistumiselle.

miten eri urheilijoita tai ryhmiä tuetaan ja kannustetaan

Liitto suhtautuu eri aikuisryhmien maajoukkueiden toimintaan samojen periaatteiden mukaisesti

Liitto panostaa lasten-ja nuorten osallistumismahdollisuuksiin erityisillä resursseilla, jotta heidän mahdollisuutensa harrastaa olisivat yhtäläiset riippumatta taloudellisista taustoista

Liitto tarjoaa samoin periaattein valmennusta ja harjoittelumahdollisuuksia kaikille aikuismaajoukkueille

millaisia tiloja, vuoroja ja avustuksia urheilijat tai ryhmät saavat

Liiton järjestämissä SM-kilpailuissa eri sukupuolten-tai ikäryhmien kilpailuja ei järjestetä samanaikaisesti, niin, että ne kilpailisivat toistensa kanssa

Bridgessä panostetaan pääosin kaikille avoimiin kilpailuihin, joihin osallistumista ei rajata miltään erityisryhmältä pois, bridge on tasa-arvoisimpia kilpaurheilulajeja maailmassa

paljonko eri urheilijat tai ryhmät saavat näkyvyyttä (esim. seuran viestintä, media)

Viestinnässä toimitaan tasapuolisesti kaikkia jäseniä kohtaan

Kaikilla eri kilpaluokilla on mahdollisuus samalla tasolla tapahtuvaan viestintään liiton työkalujen avulla

miten urheilijoiden kanssa toimittaessa puhutaan (esim. tytöttely, pojat ei itke)

Liitto puuttuu kaikkiin epäasiallisiin kommentteihin, jotka suuntautuvat ikään, sukupuoleen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen, vähintään puhuttelulla ja mikäli asia niin vaatii, liiton kurinpitotoimien kautta

Liitto ei hyväksy tapahtumissaan tai toiminnassaan vihapuhetta millään tasolla

Kaikkia kilpailijoita ja harrastajia kohdellaan puhuteltaessa samoin

ketkä seuraa tai lajiliittoa johtavat ja ketkä valmentavat

Valittaessa luottamushenkilöitä ja toimijoita liiton hallitus ja toimijat sitoutuvat huomioimaan tasapuolisen kohtelun ja valitsemaan toimiin erilaisia toimijoita

Liiton hallinnossa kiinnitetään huomioita siihen, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä ehdolle luottamustoimiin ja valituksi

Toimikuntia ja juryja valittaessa pyritään valitsemaan pätevistä henkilöistä sellaiset, jotka kattavat monta ikä-ja sukupuoliluokkaa

miten syrjivään tai häiritsevään käyttäytymiseen puututaan

Liiton hallitus käsittelee kaikki tietoon tulevat syrjivää tai häiritsevää käytöstä sisältävät tapaukset ja mikäli asiassa on perää, käsitellään ne vähintään puhuttelulla tai Liiton kurinpitosäännösten mukaisesti hallituksesta riippumattomassa kurinpitolautakunnassa.

Liitto ohjeistaa toimitsijoitaan kiinnittämään huomiota syrjintään, häiritsevään käyttäytymiseen tai vihapuheeseen matalalla toleranssilla

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Suomen Bridgeliiton hallituksen kokouksessa 12.10.2017.

 

Suomen Bridgeliiton hallitus päivittää tämän yhdenvertaisuussuunnitelman kahden vuoden välein aina parittomina vuosina. Seuraavan kerran suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2019

Olipas todella tasaista kerhoillassa

Reilu johtomme hupeni illan kuluessa, erityisesti Liisan ja Jaskan ansiosta partnerista puhumattakaan, taisin löytää itsekin expert-nollavaihtoehtoja pelivientiin. Kaksi viimeistä kierrosta jäljellä, etumatka huvennut nollille mutta onneksi (?) vastassa enää Matti ja Ismo sekä Pekka ja Janne. Ennen näitä kierroksia lähes kaikilla oli mahdollisuus voittaa illan pelit. Mattia ja Ismoa vastaan me saimme vain 28%  ja Pekan ja Janne kahdesta ekasta yhteensä meedelit, mutta onneksi pisteet lasketaan vasta kun kaikki jaot on pelattu. Jaossa 24 Janne avasi läntenä 1  multa 2 Pekalta 2♠  ja Jarkilta 3 vaikeassa tilanteessa. pas pas ja Pekka ei malttanut olla hiljaa vaan 3 pas pas ja multa kahdennus. pari pietiä ja voitto kotiin. Jos Pekka passaa  3 :un, voittaa Ismo ja Matti, Jarkki ja Markku tulee toisiksi ja Jussi, kari , Liisa ja Jaska jakavat kolmannen sijan. Jos olisin passannut kahdennuksen sijaan, olisi mitalisijat olleet samat kuin Pekan passatessa 3 :un. 54,9% ei todellakaan päätä huimaa. ( On kyllä väärin, että sain jaossa 19 nollan, vaikka pelinvienti ei onnistunutkaan vinositsejä pelätessä, sillä oikealla puolustuksella jaossa on vain 9 tikkiä)

Hovissapa löyty kuitenkin pieni virhe ja se nosti Ismon ja Matin kärkeen ja pudotti Jarkin ja Markun kolmansiksi

Piirimestaruudet joukkiksessa

Uusi piirijako palajasti huonot ominaisuutensa joukkueiden piirinmestaruuksista kisattaessa. Kun viime vuonna oli yhteensä 43 joukkuetta tavoittelemassa piirimestaruuksia ja yrittämässä semifinaleihin, oli tänä vuonna vain 32 joukkuetta mukana. Lisäksi pelaajat liikkuivat piirijaoista välittämättä kuten esim kuopiolaiset jakaantuivat Pohjoiseen piiriin 2 Pekka ja Markku) ja Etelä-itäiseen 1 (Janne). Tulee mieleen, mitä on piirien tarkoitus olla. Edellä mainituista Janne tippui niukasti jatkosta, Pekka oli Kajaanissa toisena, mutta joukkue ei jatka semifinaaleihin kun on muuta menoa. Markku ja Mara, Judo, RD , Tapaninen ja Heikkilä voitti Pohjoisen piirin mestaruuden todella ylivoimaisesti ja jatkaa semeihin 3 viikon kuluttua.

Vaasalainen Trikki luopui jatkopaikasta, joten Jannen joukkue pääsi jatkoon ja pelaa samassa Vihreässä ryhmässä kuin  Mara ja Markkukin.

2017 Parimestaruus
2017  Parimestaruus

Kerhon avoin parimestaruus ratkesi yllättäen Markulle ja Jarkille Sepon ja Sakun epäonnekkaiden loppujakojen myötä.  Voittajaparille voitto oli 7. tällä vuosituhannella, joten ei periaatteessa mitään yllättävää, mutta  edellisestä oli kulunut jo 6 vuotta. Toiseksi eniten muuten mestaruuksia tällä vuosituhannella on Matilla, Heikillä ja Jannella 5. Matti varmaankin johtaa tilastoa, jota ei ole laskettu, koko kerhon toiminnan ajalta. Kolmanneksi mestaruuskisassa tuli Pekka ja Petteri, mitalien ulkopuolelle tällä kertaa jäivät yllättäen sekä Ismo ja Matti että Janne ja Pekka. Itse olisin suonut voiton mielelläni  Sepolle ja Sakulle , niin hyviä otteita ovat esittäneet viime aikoina. 

Hovissa tulos on muuttunut jaon 17 osalta ja muutos nosti Ismon ja Matin kolmansiksi.

Kalenteri
Vain jäsenille
Klikkaa Vain jäsenille
Partneria vailla

 Jos olet ilman partneria, ota yhteyttä Liisaan liisa.punaturkki@gmail.com tai 050 5972 830  tai Markkuun  markku.seppanen@kolumbus.fi tai 0500 453 434 , niin mainostetaan tässä.

Kilpailukalenteri
Ti 21. Marraskuu 2017
KuBk
Malja 18:00
To 23. Marraskuu 2017
PuB
Malja 18:00
Ti 28. Marraskuu 2017
PuB
Malja 18:00
Tulokset
To 16. Marraskuu 2017
PuB
Ti 14. Marraskuu 2017
PuB
To 9. Marraskuu 2017
PuB
Ti 7. Marraskuu 2017
KuBk
To 2. Marraskuu 2017
PuB
Ti 31. Lokakuu 2017
PuB
Vain jäsenille
Klikkaa Vain jäsenille
Partneria vailla

 Jos olet ilman partneria, ota yhteyttä Liisaan liisa.punaturkki@gmail.com tai 050 5972 830  tai Markkuun  markku.seppanen@kolumbus.fi tai 0500 453 434 , niin mainostetaan tässä.

Kilpailukalenteri
Ti 21. Marraskuu 2017
KuBk
Malja 18:00
To 23. Marraskuu 2017
PuB
Malja 18:00
Ti 28. Marraskuu 2017
PuB
Malja 18:00
Tulokset
To 16. Marraskuu 2017
PuB
Ti 14. Marraskuu 2017
PuB
To 9. Marraskuu 2017
PuB
Ti 7. Marraskuu 2017
KuBk
To 2. Marraskuu 2017
PuB
Ti 31. Lokakuu 2017
PuB