Release 2.19p
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
Join us of Facebook

Image result for facebook image

List of Participants
Provisional Pairing

 

 1.  Hema Deora & Milind Athawale

 2. H. M. Bangur & Purshottam Malani

 3. Baneet Malhotra & Navneet Swaika

 4. N.K.Chitlangia & R.K.Sinha

 5. Suresh Sundareshan & Rajiv Mehrshi

 6. Jitendra Solani & Chetan Shah

 7. Ashok Bhavnani & Bhargav Dasgupta

 8. Ashok Bhawnani & Dr. Subir Roy

 9. Sandip Karmarkar & Puneet Gangal

 10. Pankaj Kapadia & Anand Samant

 11. Subhash Gupta & Puja Batra

 12. Bimal Sicka & Dr. Dhanonjoy

 13. Vikrant Mehta & Srikar Reddy

 14. Sarthak Behuria & A.K.Mishra

 15. Deven Doshi & Raju Tolani

 16. Anand Mehta & Pankaj Doshi

 17. Dr. Pawan Goenka & Anil Padhye

 18. Hemant Pande & Dr. Atul Dashputre

 19. Anant Somani & Dr. Rajul Dalal

 20. Sanjay Johri & Vivek Kudwa

 21. Ravi Raman & V. Phatarpekar

 22. Prakash Bhandari & Arun Bapat

 23. Manek Hirachandani & Marien Karmarkar

 24. Dr. Ulhas Shirodkar & Rohit Mishra

 25. Rajesh Somani & Varsha Jain

 26. Sukku Nayar & Madhu Kapur

 27. Sunil Machar & Anil Tikare

 28. Rajesh Dalal & Janak Shah

 29. Dipak Poddar & Anal Shah

 30. Aparna Sain  & Namit Sharma

 31. Sanjay Bhattacharya & Neelotpal Sahai

 32. J.K.Bhosale & Shirish Karkarye

 33. Yvette Singapuri & Subhas Bhavnani

 34. Deepak Pramanik & Raj Jairam

 35. Prabhat Gupta &  Saila Ranjan Das

 36. Dilip Kr. Atha & Suman Sengupta

 37. Arun Jain & Gopika Tandon

 38. V.C. Joshi & Ajay Khare

 39. Milind Bhadbhade & Ashok Vaidya

 40. Jeroo Mango & Prasad Keni

 41. Dr. Nikita Kamal & Meenal Thakur

 42. Kailash Agarwal & Vinay Sharma

 43. Amit Dabriwala & Dr. Kulkarni

 44. Shrikant Tembey & Satish Diwanjee

 45. V.M.Lal & Puneet Goel  

 46. Sunit Chokshi & Mahesh Rohera