BKUH
Release 2.19q
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2024
Stříbrnice
Stříbrnice
Stribrnice2020-1
Stribrnice2020-3
Stribrnice2020-5
Stribrnice2020-2
Stribrnice2020-4
Stribrnice2020-6
Move "mouse" over thumbnail to change

Move Mouse over thumbnail to change picture

Počet bridžistů ve Stříbrnicích se rozrůstá. Co je na této obci přitahuje, jsme si mohli na vlastní kůži ověřit, když jsme absolvovali pohodovou bridžovou neděli u Marušky Křivdové. Užili jsme si nejen bridže, ale také skvělého pohoštění a nádherných výhledů. Díky neutuchajícímu optimismu zvítězil triumvirát ve složení Píchová-Bušek-Králík. Děkujeme Marii i její rodině za krásný den!