Release 2.19p
Nyare uppdateringar
Hemsida
22. Okt 2021 14:18 BST
Nationella AV resultat
18. Okt 2021 14:44 BST
Länkar
18. Okt 2021 14:12 BST
Tävlingsregler
18. Okt 2021 14:12 BST
Program
16. Okt 2021 18:09 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2021
WhatsApp-gruppen Bridge-AVH

WhatsApp-gruppen Bridge-AVH är ett forum för bridgeklubbens partnerservice och aktuell information. Meddela Carola per sms om du vill vara med i gruppen. Kontaktuppgifterna finns under "Styrelsen".

Tävlingsregler
HUR MAN SKAPAR EN LAGMATCH PÅ BBO

Du måste ha loggat in 100+ gånger på BBO för att få rättighet skapa en lagtävling. Se till att båda lagens alla spelare är inloggade på BBO när du skapar tävlingen.  Det är på lagkaptenernas ansvar att medlemmarna är inloggade i tid! Meddela ”startaren” om så inte är fallet. Det går inte att starta tävlingen om någon av de valda spelarna inte är inloggade.
Följande procedur gäller ”startaren”, de övriga spelarna skall bara hålla sig inloggade på BBO och invänta inbjudan till tävlingen.

”Startaren” går till TÄVLING/LAGMATCHER/Skapa lagmatch (blå ruta nere under pågående lagmatcher) och fyll i ALLA TRE följande flikar: Identifikation, Alternativ och Reservera platser:

1) Identifikation: Namnge matchen (tex AV-VINTERLAG), Hoppa över Beskrivningen eller skriv PRIVATE och namnge Lag1 och Lag2
2) Alternativ: TÄVLINGSFORM: IMP, ANTAL BRICKOR:
10,(+10) GIVKÄLLA: Använd slumpade givar, ALTERNATIV: Tillåt bakspelare (rekommenderas) , Tillåt inte bakspelare att chatta med spelare, Tillåtet att ångra sig (oblig), Barometer (om ni vill se resultatet i båda borden under spelets gång)
3) Reservera platser: Obligatoriskt i en AV-BBO-lagtävling för annars hoppar det in främmande spelare i mängder! Fyll i spelarnas BBO-användarnamn, NS/EW i Lag1 i platserna
för Lag1 och NS/EW i Lag 2 i platserna för Lag 2 (Du sätter hela laget vid samma ”bord” och BBO placerar er rätt vid spelborden)
.I halvlek 2 byter du NS och EW position för paren i det andra laget (tex Lag2). Du kan starta halvlek 2 först när båda borden har spelat färdigt halvlek 1.

Tryck på Skapa Lagmatch. Senast i det här skedet skall alla vara på plats! Kruxa för ”JA” vid ”Är det säkert att du vill skapa lagmatchen ”. Nu skickas inbjudan till deltagarna, som genast snabbt (!) skall acceptera inbjudan. Om någon är för långsam, eller om det är något strul på linjerna inhiberas tävlingen. Du bildar en NY MATCH, som ALLA IGEN SKALL ACCEPTRTA, genom att upprepa inbjudan, men kolla först att du har rätta användarnamn och att alla verkligen är på plats.

Om du märker ett fel, när tävlingen redan startats, måste du
redigera (tex. fel antal brickor) eller stryka tävlingen och starta en ny tävling (glömt att sätta in spelarna eller placerat paren fel). Klicka på ”TÄVLINGSLEDARE (pekande fingret i nedre panelen på min version), klicka på din tävlings namn (tex AV-VINTERLAG, som kommer upp i ett grönt fält) och välj alternativet ”REDIGERA” eller ”STRYK TÄVLING”. När tävlingen väl är struken, och alla medlemmar är lediga på BBO, kan startaren skapa en ny tävling.

LYCKA TILL och meddela alorac om du blir ny BBO-nörd

HUR FÖLJA/BLI VÄN MED BBO-SPELARE? (12.9.2020ct)

Gå till MÄNNISKOR/Sök: bbo-användarnamnet, tryck på Sök/en lista på namn i alfabetisk ordning kommer fram. Kolla att även utloggade spelare kommer med på listan. Tryck på det aktuella namnet så får du fram spelarens profil. Vid Relation (vanligen Neutral) skall du välja Följ. Om personen redan följer dig blir ni dessutom vänner. På MÄNNISKOR/Vänner
finns det en lista på dina vänner (blå) och dem du följer (grå). Du kan på samma sätt lätt börja följa/bli vän med vilken spelare som helst vid t.ex. spelbordet genom att trycka fram profilen och ändra ”neutral” till ”följ”.

Instruktioner för nya spelare på BBO och BBOFinland
 1. Registrera dig först på BBO (https://www.bridgebase.com). Bilda ett användarnamn (mitt är ”alorac”) och ett lösenord (lämna ACBL numret tomt). På BBO, som är en internationell plattform, kan du följa med eller spela med din partner eller med robotar eller med andra spelare över hela världen. Det lönar sig att göra en enkel profil, så att andra spelare vet vilket system du följer. (Vi spelar ofta 4 card openings, 15-17 NT, transfer (to Majors), 2Cl strong. Blackwood eller RKCB. 11-lead udca (=liten begär/låg hög jämn)

 1. Du bör dessutom vara medlem i  BBOFinland för att få delta i tävlingar som ordnas av ”finbbo”. Betala 2€ på FBF:s konto FI11 1548 3000 1004 96 ref 68204 dessutom skall du skicka ett e-mail till lasse.utter@kolumbus.fi och toimistosihteeri@bridgefinland.com med uppgifter om att ni betalat in er och ert användarnamn.  Denna betalning är en engångsföreteelse. För varje spelat spel debiteras dessutom 2€ som bridgeförbundet fakturerar med några månaders mellanrum. Om man inte betalar i tid, blir man utesluten från ”finbbo”.

När ni har ovanstående klart och vill hitta en finbbo-tävling så är proceduren följande. Logga in på BBO med ert användarnamn och lösenord  / Kliv in (sisään) / Välj gruppen Kilpailuhenkinen / välj Ilmaiskilpailut / välj en finbbo-tävling.

Observera att tävlingarna läggs på nätet 90 minuter före de börjar och att de kommer i den ordningen som de skall starta (från >1min till 90 min). Detta syns på ”minutraden”. När du hittar rätt tävling anmäler du dig och din partner (användarnamnen) genom att klicka på tävlingen. OBS: din partner måste också vara inloggad på BBO. Partnern får ett meddelande och när hen accepterar är ni anmälda till tävlingen. Sen är det bara att hållas på BBO och ni ”dras in i ” tävlingen när den börjar. LYCKA TILL!

Missclick

Frågan om ”miss click” och ”undo” återkommer med jämna mellanrum. Enligt våra och Finbbo:s regler måste man alltid godkänna undo. Det är klart att undo inte får användas i annat syfte än att korrigera ”felslag”. Undo måste godkännas även om det kommit bud eller kort efter det ”felslagna” kortet eller budet så länge det sker innan felklickarens följande bud. Ifall situationen är oklar skall ni inte själva börja gräla om saken via chatten. På onsdagstävlingarna och på Finbbo kan ni i oklara fall kalla på tävlingsledaren. Det finns en knapp för det under strecken på högra sidan ovanför budgvningen på datorn. Ifall ni inte gjort det, men anser att ett fel skedde, kan ni be om rättelse genast efter tävlingen av tävlingsledaren, Carola eller mig. När vi spelar lag har vi ingen tävlingsledare. Då skall undo godkännas. Eventuell protest kan göras efter tävlingen till Carola eller mig. 

Fred

Förkortningar på BBO

På BBO "pratas" det en hel del med hjälp av förkortningar. Här följer en del vanliga förkortningar. 

Hi Hi Hejsan, Tjenare
Ty Thank You Tackar
glp Good luck partner Lycka till partner
wdp Well done partner Bra gjort partner
vwdp Very well done partner Mycket bra gjort partner
nto Nice try opponents Bra försök motståndare
wdo Well done opponents Bra gjort motståndare
brb Be right back Kommer snart tillbaka
gtg Got to go Måste sluta nu

LÅNGSAMT SPEL PÅ BBO

Pandemin har kastat en skugga över våra liv sedan medlet av mars. Den påverkar också våra hobbyn i en stor utsträckning. Arbetets Vänner och Bridgeförbundet beslöt båda att ta en paus i verksamheten tills det är tryggt att träffas igen. Som tur behövde vi inte sluta helt. En del av spelen kunde flyttas till nätet. Bridgeförbundet ordnar spel varje dag och en del klubbar ordnar egna spel på nätet en gång i veckan. AV har varit en förebild, våra ”klubbkvällar” och lagtävling har varit exempel på hur man kan ordna gemensamma aktiviteter och ”träffas” trots pandemin. Detta har noterats på förbundet!

Nätspelandet är förstås inte samma sak som att träffas och spela på Annegatan. På nätet kan man inte ordna tävlingar där alla spelar mot alla (plattformen är ursprungligen gjord för spel med över 100 deltagande par). Partävlingarna kan ordnas i Mitchell format där Nord-Syd paren spelar mot Öst-Väst paren och man får en vinnare på Nord-Syd och en vinnare på Öst-Väst. Genom Bofors omgångar (vissa ronder spelar Nord-Syd som Öst-Väst och tvärtom) kan man få ett resultat istället för två. Mitchell förutsätter att vi har minst 16 deltagare i tävlingen, helst mera.

Finbbo -tävlingarna är Barometer tävlingar. Alla spelar samma brickor och de par som ligger på samma poäng (eller närmast varandra) spelar efter första omgången mot varandra. Man kan följa med hur man ligger till i tävlingen genom att kolla sitt bordnummer. Det här har en olägenhet, man kan möta samma par flera gånger under tävlingen. Jag tror att min partner och jag mötte Gabi och Karri fyra gånger under ett spel. En annan olägenhet i nätspelen (både Mitchell och Barometer) är att en ny omgång måste börja samtidigt för alla. Nätspelet har visat sig vara långsammare än ett spel vid bridgebordet. Finbbo -tävlingarna reserverar 8 minuter/omgång, en ny omgång startar genast när alla spelat färdigt trots att det finns tid kvar på klockan. I tävlingarna spelas ofta 3 brickor/rond. Den sammanlagda rondtiden är alltså 24 minuter. Snabba spelare kan klara av brickorna på 10–15 minuter och måste tyvärr vänta 10–15 minuter på nästa rond. Ifall spelet går långsamt kommer tävlingsledaren till bordet och skyndar på spelandet. Tävlingsledaren kan också avbryta spelet ifall bordet blivit mycket efter, resultatet för brickan blir då oftast 50 % (medel).  

Pandemin har gjort att BBO fått tiotusentals nya spelare. Plattformen har uppdaterats men klarar ändå inte av trycket. Därför kan inte Finbbo spelen startas mellan klockan 17 och 24. Systemet avbryter också tävlingar med många deltagare som startas mellan 16 och 17. Det här är orsaken till att Finbbo -tävlingarna måste startas senast kl. 16. Det stora antalet spelare gör systemet långsammare och de tekniska felen har ökat. Det händer att systemet kastar ut en spelare mitt under ronden eller att spelet vid ett bord hakar upp sig. Då är det bara att logga ut sig och logga in igen. Nätet i Finland är inte lika fungerande på alla ställen i landet och kan strula till spelet för enskilda spelare. De här omständigheterna kan fördröja spelet för alla deltagare. Ibland kallar spelarna på tävlingsledaren – vilket också kan fördröja spelet. Vid strul kan tävlingsledaren ge mera tid för ronden, vilket i sin tur leder till längre väntetider för de som klarat sig utan strul och varit snabba.

Finbbo -tävlingarna har deltagare ur alla kategorier från finska mästare till nybörjare och från vana till ovana nätspelare. Ifall vi vill spela bridge under pandemitider skall vi försöka ha överseende med den för många aningen långsamma takten. Pauserna kan utnyttjas till att gå ett par varv runt stolen (för att få bättre tur) eller för annan pausgymnastik. Man hinner ta en kaffe eller gå till kylskåpet. Man kan också kolla hur man själv och hur de övriga spelat de tidigare brickorna. Det här sker genom att trycka på knappen historia.

Ha tålamod! Pandemin tar slut senast när vi får ett vaccin och då kan vi alla ses på Annegatan igen. Tills dess får vi vara nöjda med att vi kan fortsätta med vår hobby, trots begränsningarna i samhället. Många hobbyn och sportgrenar har fått lägga ner all sin verksamhet.

Klubbtävlingarna fortsätter på onsdagarna och vi planerar en fortsättning på lagtävlingen med en övre och nedre slutserie. Ha också överseende med långsamma spelare i lagtävlingen.

Bridge skall vara roligt!

Fred

Juryregler

Bridgeklubben inim AV Huvudföreningen rf


JURYINSTRUKTIONER 

 

    Protester

 •  Fel scorer: Protesttid 24 h efter att tävlingsresultaten är på nätet. Gäller även vanliga klubbtävlingar.
 •  Protester kan annars göras endast i klubbmästerskapstävlingar eller simultantävlingar.
 •  Klubbens mästerskapstävlingar: Protester mot domslut skall meddelas till tävlingsledaren senast 10 minuter efter avslutad tävling. Gäller alla deltävlingar separat. Protesten skall skickas skriftligt inom ett dygn till tl.
 • I MP-tävlingar gäller FBF:s regler

1  Tillsättande av jury

Inom AV tillsätts en jury endast för klubbens mästerskapstävlingar och för simultantävlingar som ordnas av FBF. En jury utses av arrangör eller tävlingsledare. Juryn ska bestå av tre personer.
En av dessa bör om möjligt vara lagklok, en elitspelare och den tredje representera aktuell tävlings snittspelare.
Vid MP tävlingar gäller FBF regler.

2  Tillkallande av jury

 • Tävlingsledaren sammankallar juryn till möte två timmar före nästa ordinarie måndagstävling.
 • Tävlingsledaren kallar juryn till sammanträde på tid och plats som tävlingsledaren fastställer.
 • Tävlingsledaren föreslår ordförande om inte ”arrangör” redan gjort detta.
 • Inblandade parter kallas. Styrelseledamot ska också kallas, om sådan finns närvarande.

På själva mötet:

 • Juryn utser en ordförande om detta inte redan är gjort.
 • Ordföranden presenterar juryn för parterna.
 • Ordföranden förklarar hur mötet ska genomföra

3  Redovisning av fallet

Alla parter bör ha kopior eller liknande på given och budgivningen. Först ska tävlingsledaren redogöra för:

 • Behandlingssättet, alla skall få prata utan att bli avbrutna
 • sitsen
 • budgivningen med alerteringar
 • spelet
 • parens avgivna deklarationer och egentliga överenskommelser.
 • vad spelarna anfört.
 • domslutet med angivande av vad som står skrivet i bridgelagen (vilken lag tävlingsledare dömt efter).

Arbetet fortskrider i följande ordning

 1. Först får juryn och sedan närvarande spelare ställa frågor till tävlingsledaren.
 2. Fakta fastställs.
 3. Överklagande sidan framför sina synpunkter.
 4. Först får juryn och sedan försvarande sidan ställa frågor till överklagande sidan.
 5. Försvarande sidan framför sina synpunkter.
 6. Först får juryn och sedan den överklagande sidan får ställa frågor till den försvarande sidan.

4  Juryarbetet

När juryn anser att den fått alla fakta, lämnar tävlingsledaren och spelarna mötet. Juryn behandlar fallet och tar då hänsyn till:

 • parets verkliga överenskommelse(r)
 • om paret ofta avviker från sina överenskommelser.
 • vad lagen i övrigt säger.
 • juryn har rätt (vilket inte tävlingsledaren har) att med procentsatser vikta olika resultat.

Juryn fattar beslut på det första och enda mötet. Detta kan sammanfalla med tävlingsledarens, det spelade resultatet eller ett annat resultat

5  Juryns beslut

Juryns beslut meddelas tävlingsledaren, som i sin tur informerar respektive parter.
För protest till tävligsledaren debiteras en deposition på 20 €. Denna återbetalas inte. Återbetalning möjlig i simultantävlingar eftersom dessa sker i FBF:s regi
Tävlingsledaren ska också tala om, att juryns beslut kan överklagas till klubbens styrelse
tillsammans med en deposition på 100 € som återbetalas om besväret är framgångsrikt.
Meddelandet bör ske samma dag som beslutet nått överklagande och försvarande sidan.

Dessa juryregler har fastställts av klubben styrelse 2018-11-26.

___________________________________________________________________________________

Tilläggsinformation, som inte är del av juryreglerna.

Mötet genomförs enligt juryreglerna. Särskilt bör juryn tänka på lag 12C1 och 12C2.

Bestraffningar i lagtävlingar ges företrädesvis i VP. Lag 12C2(b) säger 3 IMP.

Korrigerad poäng och andra alternativ

 • Vid korrigerad poäng, kan denna dömas i vilken enhet som helst; helpoäng, topscore, procent, imp eller VP.
 • Lindriga fel brukar bestraffas med 10 % avdrag på toppen, vilket motsvarar 1 VP (3 IMP) i lagtävling.
 • Förseningar i lagtävling kan resultera i bestraffningar i VP.

 

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Finlands Bridgeförbund tillämpar i korthet följande nya regler gällande alertering från den 1.1.2012:

Följande bud bör alerteras:

 • Om öppningsbudet 1 i färg kan innebära färre än 4 kort bör budet alerteras (=bba).
 • Om svarsbudet 1NT på öppningsbudet 1 i färg är krav bba.
 • Om ny färg som svar på öppningsbudet inte är krav bba (gäller ej passad hand).
 • Om öppningsbudet inte innebär att man har den bjudna färgen (2 klöver) bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla singelton eller renons bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla mindre än 14 hp eller mera än 19 hp bba.
 • Om svaret 2 klöver på öppningsbudet 1NT är Stayman bba.
 • Om motståndarna inte kan förväntas veta ett buds betydelse bba.

Får ej alerteras:

 • Dubblingar eller redubblingar får ej alerteras.
 • 4 klöver eller högre bud får ej alerteras.

Utförlig text jämte exempel finns bl.a. på FBF:s hemsidor.

Handikapptävling

Partävling med handikappsberäkning

Från år 2009 har Finlands Bridgeförbund ordnat handikapptävlingar vid namn Rally flera gånger per år.

På AV spelar vi en handikapptävling per år enligt samma principer som Rallytävlingarna. Tävlingen spelas år 2012 den 27.2.

Handikappet räknas ut på basen av hur många mästar- och rankingpoäng spelaren har enligt en matematisk formel, som finns på Bridgeförbundets nätsida.

Det högsta handikapp man kan ha är 17 %. Parets handikappoäng adderas och divideras med 2. Parets gemensamma handikapp adderas till den procent paret spelat sig till i tävlingen.

Handikappoängen lever. De ändras varje gång en spelare får mästar- eller vinstpoäng.

2.2.2011, Agneta.

Board A Match

Board A Match eller BAM  
                                                                              
AV har i flera års tid ordnat en lag-MP-tävling i december där poängen inte räknas som i en vanlig lagtävling utan enligt en metod som går under namnet Board A Match.

Till åtskillnad från den för många förhatliga IMP-beräkningen är metoden urenkel. Man jämför varje brickas resultat vid båda borden och det lag som fått mera poäng vinner brickan med 2-0, vare sig differensen är 10 eller 10 000 poäng. Är resultatet exakt detsamma får vartdera laget 1 poäng. Det är alltså samma princip, som förr i världen gällde i de flesta bollsporter och som fortfarande finns kvar i åtminstone bandy och handboll.

Låt oss ta ett åskådligt exempel från en match mellan lagen A och B:
 
Bord 1   A sitter N-S och B sitter E-W                          
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1       7H/S         12        -50         0
2       5D/N         10        -100        0
3       3C/W         8         100         2
4       3NT/E        9         -600        1
5       4S/N        10         620         2
6       4H/W       11         -650        2
7       5C*/N        6        -1400       0
8       3D/E          9        -110        2

Bord 2 B sitter N-S och A sitter E-W
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1      6H/N          12       980         2
2      4S/S          10       620         2
3      2D/N          8          90         0
4      3NT/E        9       -600         1
5      3NT/N        9        600         0
6      4H/W        12      -680         0
7      4S/W         9        100         2
8      2H/W         9       -140         0

Vi ser att NS vid bord 1 har katastrofala resultat på brickorna 1, 2 och 7. Med normal IMP-räkning förlorar lag A matchen 3-43 eller 3-25 i vinstpoäng. Nu spelar vi emellertid Board A Match och lag A vinner 9-7!

Även våra årligen återkommande klubbmatcher mot Ekenäs BK och BK Slam spelas som BAM.

2.2.2011
Martin