Release 2.19q
Nyare uppdateringar
Hemsida
3. Jun 2024 06:46 BST
Nationella AV resultat
2. Jun 2024 16:42 BST
Bulletin
2. Jun 2024 09:33 BST
Arkiverat
29. Maj 2024 10:17 BST
Program
29. Maj 2024 10:15 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2024
Bulletin

 

♠   ♣ 

Varje månad presenterar Marc Smith åtta kluriga bridgeproblem. Klarar ni av att lösa problemen? Ni kan delta i tävlingen genom att skicka in era svar. I slutet av månaden presenteras resultaten och då har ni möjlighet att ta del av analyser gjorda av världsstjärnor. 

Länken finns under Aha-upplevelser. 

♠   ♣ 

Klubbens WhatsApp

WhatsApp-grupperna "Bridge-AVH" och "AVH-Trivsel" är bridgeklubbens forum för aktuell information och partnerservice. Meddela Carola per sms om du vill vara med i någondera gruppen. Kontaktuppgifterna finns under "Styrelsen".

Tävlingsregler
Trivselbridge

Vi ordnar Trivsebeidge ca varannan måndag kl 14-17 på i Kretsarnas sal Annegaran. I AVH-Trivselbridge spelar vi 12–15 brickor i lugn takt utan brådska. Trivselbridgen är huvudsakligen anpassade för klubbens Knektar, dvs AVH medlemmar* som spelat in mindre än motsvarande 1 Mp. Man får ha framme systempapper och minnesregler. Eftersom många gärna spelar dagsbridge prövar vi med att också erfarnare spelare får delta, men spelet går på Knektarnas villkor. Kommentarer och ”råd” är endast på sin plats om de efterfrågas. Trivselspelen skall i första hand ge en positiv spelupplevelse.

Till Trivselbridgen kan du komma utan partner. Tävlingsledaren står till förfogande om det behövs spelpartner. Spelavgiften är 2 € och samlas in på plats, ha gärna en jämn slant. Vinnarparet får förutom ära och berömmelse också gratis kaffe+bulle nästa gång de kommer. Vid säsongavslutningarna delar vi ut bokpris till säsongens flitigaste spelare/par och framgångsrikaste Knekt (FBF-registrerade spelare under 1 MP).

Förhandsanmälning är önskvärd men inte nödvändig och sker per klubbens Trivsel-WhatsApp eller Carolas e-post**.

* Ickemedlemmar är välkomna att bekanta sig med oss, men Arbetets Vänner Huvudföreningen r.f. förutsätter medlemskap för regelbundet spelande. För att bli medlem skall du kontakta vår medlemssekreterare Folke. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Styrelsen”.

** Meddela Carola per sms om du vill komma med i klubbens WhatsApp-grupp ”AVH-Trivsel” och Carolas kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida under fliken ”Styrelsen”.

29.10.23/ct

Våra tävlingar på RealBridge

Om inte annat nämns i programmet så är förhandsanmälning till våra RealBridge-tävlingar önskvärd men inte nödvändig bara du loggar in i tid. Förhandsanmälningen sker till Carola per klubbens WhatsApp "Bridge-AVH" eller Carolas sms* eller e-post *.

♠   ♣ Länken Till Spelet ♠   ♣  och deltagarlistan publiceras någon dag före spelet på "Hemsdan" i "Kalender" (More Info).

Sessionen öppnas ca 20 min före start så du hinner sätta dig vid bordet och chatta med din partner före spelet. 

Före första sessionen skall du testa att din dator/platta är kompatibel med RealBridge: testpage

Om webbläsaren ber om tillstånd att använda mikrofon och kamera när du loggar in på RealBridge skall du acceptera. Logga in med Förnamn Efternamn på första raden. ID-numret (= mate nummer) på andra raden kan lämnas tomt om du inte är en FBF registrerad spelare. Sätt dig på en ledig plats eller mittemot din partner om hen redan är inloggad.

Om du har upprepade tekniska problem med att spela på RealBridge, som att bilden/ljudet försvinner eller att programmet låser sig, kan det bero på att du, eller en annan vid ditt bord, använder en iPad som har iOS 15, en MacBook eller iMac med Monteray eller Safari 15 eller en Lenovo Windows Laptop. Under fliken "Länkar" finns en länk till hur man kan fixa problemet om du har en iPad. Carola har flera länkar, men allra säkrast är det att kontakta support@realbridge.online eller https://realbridge.online/contact/. Du kan skriva på svenska, de svarar snabbt och är mycket hjälpsamma. 

I fliken "Länkar" hittar du också en spelarguide för RealBridge på svenska.

* Carolas kontaktuppgifter finns under fliken "Styrelsen"

2020/ct

Tips för lagtävling med IMP-beräkning

När man spelar enligt Matchpoint-beräkning (MP), som vi vanligen spelar i våra partävlingar, gäller det bara att få flera poäng än alla andra, hur mycket eller hur lite det skiljer spelar ingen roll. Spelar man International Matchpoints (IMP), vilket vanligen gäller för lagtävlingar, blir vinsten eller förlusten större ju fler poäng man vinner eller förlorar. Poängen överförs till IMP där i stort sett 30 p =1 IMP 

Tre viktiga tips för tävlingar med IMP-beräkning:

 1. Det är viktigt att bjuda upp ett kontrakt till utgång/lillslam/storslam om det finns i korten

Ex: 4ª hem med 10 stick i zon ger 620p (12 IMP) men om du inte bjudit utgång utan spelar 3ª+1, ävenså 10 stick, så får du bara 170p (5 IMP). Är du tveksam om utgång så bjud den

Ex: 6© hem i zon hem i 12 stick ger 1430p (16 IMP) medan 4©+2, ävenså 12 stick,  ger 680p (12 IMP), viktigt att bjuda slam om den finns i korten, men riskera inte en utgång för en osäker slam. Om slammen går bet får motståndarna poängen.

EX: 7© hem i zon ger 2210p (19 IMP) fint att hitta en storslam istället för lillslam (16 IMP), men storslammar är sällsynta och den som fikar efter mycket kan också missa hela stycket.

 1. Spela safety, det är inte någon idé att riskera en utgång för att få ett överstick

Ex: 4ª jämnt hem ger säkert 620p (12 IMP).  Ett överstick har inget nämnvärt mervärde men om du går bet på en utgång får motståndarna poängen.

 1. Var försiktigare med straffdubblingar än vid vanlig MP-beräkning. Gäller framför allt om man vill dubbla delkontrakt på 2© eller högre, för det ger motståndarna utgångsbonus eller mer om kontraktet går hem.

Ex: 3ªX hem i zon ger 930p (14 IMP) åt spelföraren, alltså mera än en utgång.

Dubbla givetvis om du är säker på att beta kontraktet.

Tumregel: ”Bjud friskt* men spela safety”.

(*men inte dumdristigt)

Och i praktiken.....

I lagtävling sitter Fredag-lagets ena par som N-S i bord 1 och det andra paret som E-W i bord 2. Kämparnas spelare sitter vice versa, alltså E-W i bord 1 och N-S i bord 2. När resultaten räknas jämför man hur det gått för lagens par i båda borden.

Bricka 1: I bord 1 har ”Fredag” som  N-S spelat 4ª hem och fått in 620p till sitt lag. I bord 2 är det  ”Kämparna” som sitter  N-S och de har också fått 10 stick men bara bjudit 3ª vilket ger dem 170p in.

”Fredag” har spelat in flera poäng och skillnaden 620-170=450p ger dem 10 IMP på den här brickan.

Bricka 2: I bord 1 har bjuder ”Fredag” (N-S)  bjudit 4©, men spelat en bet i zon. ”Kämparna” (e-W) kammar in 100p.  I det andra bordet har ”Kämparna” som N-S bjudit och spelat hem 3 © och fått in 140p till ”Kämparna”. I båda borden är det alltså Kämparna som fått poängen 100+140=240p vilket ger dem 6 IMP på den här brickan.

Bricka 3: I bord 1 har ”Kämparnas” E-W bjudit och spelat hem 3NT 400p. Samma har ”Fredags” E-W gjort i  det andra bordet. Båda lagen har spelat in 400p, så det blir en lika bricka och inga IMP rör sig åt något håll.

och så vidare.......... LYCKA TILL

31.5.22-ct

 

Stopp och Alert
Stopp och Alert

Stopp skall användas i alla tävlingar och går till så här:

När?
1. Om en spelare tänker öppna budgivningen på 2-tricksnivån eller högre.
2. När en spelare ska avge ett bud med hopp (hoppar över en budnivå).

Hur?
Spelaren skall först lägga fram en stopplapp (eller säga ordet stopp) och sedan avge sitt bud.

Nästa spelare skall avvakta cirka 10 sekunder innan han eller hon bjuder.

Varför?
Den spelare som sitter efter ett spärrbud eller ett hoppande bud får lite tid att tänka igenom
läget. Partnern till denne vet då inte om pausen berodde på stopptvånget eller om det fanns
ett budproblem.

Alert

När och hur?
Om en spelare avger ett konventionellt bud eller ett bud som motståndarna rimligen inte
kan förväntas förstå, ska dennes partner genom att tydligt knacka i bordet (eller använda
alertlapp) göra motspelarna uppmärksamma på detta.
Man får dock inte alertera bud på fyrans nivå och uppåt. Dubblingar får aldrig alerteras. 

Varför?
Syftet med alerteringen är att göra motspelarna uppmärksamma på att det finns en
överenskommelse med det alerterade budet som de kanske inte känner till.
Motspelarna kan sedan ställa frågor när de är i tur att bjuda.
Om inga frågor ställs får inte de som bjuder berätta vad det är fråga om.

20.2.23 / GA & AA

SYSTEM för AV:s INDIVIDUELLA MÄSTERSKAPSTÄVLING 2023

Kom överens tre viktiga  punkter: med din nya partner i början av varje rond:

 • Öppning: antingen med 4 korts färger  (4444) eller med 5 korts högfärger (5542/5533)
 • Utspel:  enligt 11 regeln eller 10/12-regeln
 • Markering: liten begär, längdmarkering och Lavinthal eller inte

Kolla att ni är överens om följande konventioner:

 • Stenberg eller inte Stenberg. På Stenbergs 2NT bjuder ÖH ny färg med stark hand (16+).
 • Överföring till högfärg eller inte överföring i NT. Överföring gäller inte mera om motståndarna kommer emellan efter NT budet.
 • Av essfrågorna kan man välja Blackwood (4 Äss: 0,1,2,3) eller RKCB (5 Äss: 03, 14, 2,2+Q).
 • Dubblingar: Upplysnings-, utspels-, straffdubbling och negativ dubbling eller inte

12.11.23/ct

                                                         

SYSTEM för AV:s INDUVUDUELLA MÄSTERSKAPSTÄVLING 2023                                          

Alla spelar samma grundsystem förutom att alternativen a) eller b) är tillåtna

Öppningsbud:                                                                                                      

1, , ,   = 12-21p, a)4444 / b)5542/5533  Svar: Limit höjningar, Stenberg på HF öppning

1NT  =  15-17hp, jämn hand  Svar: 2 Stayman, överföring till HF

2  = minst 22p , utgångskrav  Svar: 20-5p/relé ,  2,2,3,3 minst 6p, minst 5 korts färg, 2NT minst 6 hp, jämn hand

2, 2, 2  = 7-11p, 6 kort   Svar: 2NT krav                                                                    

2NT = 20-21 hp, jämn hand  Svar: 3 Stayman, överföring till HF                                                       

3 , , ,        spärrbud                                                                                                 

4 , , ,        spärrbud                                                                                                 

Konventioner:   Stenberg på HF öppning/eller inte Stenberg, 2 Stayman, överföring till HF, a)Blackwood eller b)RKCB,

Dubblingar: Upplysnings-, straff-, utspels-, och negativ dubbling  

Försvarsbud:  Svaga hoppande mellankommande bud, Mellankommande bud 1NT: 15-17h, Landy eller inget NT försvar

Utspel: a)11-regeln (4de från toppen) Kxxx,  b) 10/12 regeln (3/5 från toppen) Kxxx,  

              Högsta kortet från sekvens AKx, KQx, o.s.v   Mellansekvens K J 10 9, Q 10 9 8     xx, xxx(MiddleUpDown)                   

Markeringar: Lågt uppmuntrande (Schneider)    Lågt-högt jämnt antal (Malmö)  Lavinthal eller inte                                 

Endast ovanstående konventioner, dubblingar och försvarsbud är tillåtna men man kan stryka sådana man inte vill använda. Allerteringar är förbjudna.

FBF simultantävlingar 2023
FBF simultantävlingar 2023

Simultantävlingarna förnyas år 2023. Största förändringen är att man tävlar i tre

katergorier. Vinstpoäng delas ut i alla tre kategorier (ABC).

• För A-kategorins par (alla spelare) utdelas vinstpoäng som tidigare.

• Till den bästa tredjedelen av B-kategorins par (båda spelarna under 25 MP var)

utdelas 10-50 vinstpoäng.

• Till den bästa tredjedelen av C-kategorins par (båda spelarna under 10 MP var)

utdelas 10-30 vinstpoäng

♠ De som under året deltagit i minst sex simultantävlingar är med i en serie där

spelarens sex bästa resultaten beaktas.

♠ Serien är individuell, dvs du kan spela simultantävlingarna med olika partners.

♠ Seriens bästa A-, B- och C-spelare premieras.

Mera om de förnyade simultanspelreglerna hittar du på FBF:s hemsidor (http://www.bridgefinland.fi/bilbo/info.php?id=2297)

Den officiella MP-tabellen för år 2023 finns också på FBF:s hemsidor (http://www.bridgefinland.com/uusi/files/2551.html)

3.1.2023/ct

Lagtävlingar på RealBridge sommaren 2023

 

Speldagen är fastslagen och kan i princip inte ändras i AB-gruppen. Se till att ert lag har tillräckligt med (reserv)spelare för att undvika w.o. (walk over). Lagkaptenerna ansvarar för att lagmedlemmarna är på plats i tid. Sessionen öppnas senast 20 min före start.

Spelavgiften är 4€ per spelare/match. Lagkaptenerna samlar in lagmedlemmarnas spelavgifter och faktureras efter avslutad serie.

Länken finns på HEMSIDAN/KALENDER/tävlingens More Info.  Sessionen öppnas ca 20 min före spelets start. Märk att det antagligen finns flera serier! Logga in i rätt serie med Förnam Efternamn på rad ett. ID-nummer på rad två är inte nödvändigt, men vinstpoäng delas ut endast till spelare som är FBF registrerade.  Borden är tilldelade lagen i den ordning lagen anmält sig. Alla lagmedlemmarna säter sig i EGET bord, mittemot den partner man skall spela med.  Lagkaptenerna ansvarar för att lagmedlemmarna loggar in i tid. När tävlingen startar flyttar RealBridge automatiskt paren till de rätta spelborden.

Efter spelad halvlek flyttas laget igen till gemensamt bord och man hinner diskutera spelade brickor, slipa sin spelstrategi eller byta ut spelare inom ramen för den speltid man har till förfogande. RealBridge ordnar sedan paren till nya platser i halvlek 2.

Antalet brickor per match. Om det blir tre serier spelar A- och B-serien 20 brickors matcher medan C-serien spelar 12 brickor per match. Brickantalet kan modifieras beroende på hurdana lag och serier vi kommer att ha denna sommar.

Vinstpoänen är 4vp per vunnen match och beroende på antal deltagarlag får laget som vinner serien och kanske tvåan extra vinstpoäng. Om något lag inte kan spela sin tur får det andra laget w.o. som ger 4vp och döms 10:0. Spelare som inte är FBF-registrerade kan inte få vinstpoäng. Lagkaptenerna skall efter seriens slut meddela Tom* eller Carola* antalet spelgånger per spelare och hur vinstpoängen skall fördelas inom laget. Vanligen får de spelare som vunnit en match 1vp var medan eventuella guld- och silvervinstpoäng fördelas jämnt mellan alla spelare som deltagit. (*kontaktuppgifter under ”Styrelsen”)

maj 23/ct

 
Instruktioner för nya spelare på BBO och BBOFinland
 1. Registrera dig först på BBO (https://www.bridgebase.com). Bilda ett användarnamn (mitt är ”alorac”) och ett lösenord (lämna ACBL numret tomt). På BBO, som är en internationell plattform, kan du följa med eller spela med din partner eller med robotar eller med andra spelare över hela världen. Det lönar sig att göra en enkel profil, så att andra spelare vet vilket system du följer. (Vi spelar ofta 4 card openings, 15-17 NT, transfer (to Majors), 2Cl strong. Blackwood eller RKCB. 11-lead udca (=liten begär/låg hög jämn)

 1. Du bör dessutom vara medlem i  BBOFinland för att få delta i tävlingar som ordnas av ”finbbo”. Betala 2€ på FBF:s konto FI11 1548 3000 1004 96 ref 68204 dessutom skall du skicka ett e-mail till lasse.utter@kolumbus.fi och toimistosihteeri@bridgefinland.com med uppgifter om att ni betalat in er och ert användarnamn.  Denna betalning är en engångsföreteelse. För varje spelat spel debiteras dessutom 2€ som bridgeförbundet fakturerar med några månaders mellanrum. Om man inte betalar i tid, blir man utesluten från ”finbbo”.

När ni har ovanstående klart och vill hitta en finbbo-tävling så är proceduren följande. Logga in på BBO med ert användarnamn och lösenord  / Kliv in (sisään) / Välj gruppen Kilpailuhenkinen / välj Ilmaiskilpailut / välj en finbbo-tävling.

Observera att tävlingarna läggs på nätet 90 minuter före de börjar och att de kommer i den ordningen som de skall starta (från >1min till 90 min). Detta syns på ”minutraden”. När du hittar rätt tävling anmäler du dig och din partner (användarnamnen) genom att klicka på tävlingen. OBS: din partner måste också vara inloggad på BBO. Partnern får ett meddelande och när hen accepterar är ni anmälda till tävlingen. Sen är det bara att hållas på BBO och ni ”dras in i ” tävlingen när den börjar. LYCKA TILL!

HUR MAN SKAPAR EN LAGMATCH PÅ BBO

Du måste ha loggat in 100+ gånger på BBO för att få rättighet skapa en lagtävling. Se till att båda lagens alla spelare är inloggade på BBO när du skapar tävlingen.  Det är på lagkaptenernas ansvar att medlemmarna är inloggade i tid! Meddela ”startaren” om så inte är fallet. Det går inte att starta tävlingen om någon av de valda spelarna inte är inloggade.
Följande procedur gäller ”startaren”, de övriga spelarna skall bara hålla sig inloggade på BBO och invänta inbjudan till tävlingen.

”Startaren” går till TÄVLING/LAGMATCHER/Skapa lagmatch (blå ruta nere under pågående lagmatcher) och fyll i ALLA TRE följande flikar: Identifikation, Alternativ och Reservera platser:

1) Identifikation: Namnge matchen (tex AV-VINTERLAG), Hoppa över Beskrivningen eller skriv PRIVATE och namnge Lag1 och Lag2
2) Alternativ: TÄVLINGSFORM: IMP, ANTAL BRICKOR:
10,(+10) GIVKÄLLA: Använd slumpade givar, ALTERNATIV: Tillåt bakspelare (rekommenderas) , Tillåt inte bakspelare att chatta med spelare, Tillåtet att ångra sig (oblig), Barometer (om ni vill se resultatet i båda borden under spelets gång)
3) Reservera platser: Obligatoriskt i en AV-BBO-lagtävling för annars hoppar det in främmande spelare i mängder! Fyll i spelarnas BBO-användarnamn, NS/EW i Lag1 i platserna
för Lag1 och NS/EW i Lag 2 i platserna för Lag 2 (Du sätter hela laget vid samma ”bord” och BBO placerar er rätt vid spelborden)
.I halvlek 2 byter du NS och EW position för paren i det andra laget (tex Lag2). Du kan starta halvlek 2 först när båda borden har spelat färdigt halvlek 1.

Tryck på Skapa Lagmatch. Senast i det här skedet skall alla vara på plats! Kruxa för ”JA” vid ”Är det säkert att du vill skapa lagmatchen ”. Nu skickas inbjudan till deltagarna, som genast snabbt (!) skall acceptera inbjudan. Om någon är för långsam, eller om det är något strul på linjerna inhiberas tävlingen. Du bildar en NY MATCH, som ALLA IGEN SKALL ACCEPTRTA, genom att upprepa inbjudan, men kolla först att du har rätta användarnamn och att alla verkligen är på plats.

Om du märker ett fel, när tävlingen redan startats, måste du
redigera (tex. fel antal brickor) eller stryka tävlingen och starta en ny tävling (glömt att sätta in spelarna eller placerat paren fel). Klicka på ”TÄVLINGSLEDARE (pekande fingret i nedre panelen på min version), klicka på din tävlings namn (tex AV-VINTERLAG, som kommer upp i ett grönt fält) och välj alternativet ”REDIGERA” eller ”STRYK TÄVLING”. När tävlingen väl är struken, och alla medlemmar är lediga på BBO, kan startaren skapa en ny tävling.

LYCKA TILL och meddela alorac om du blir ny BBO-nörd

HUR FÖLJA/BLI VÄN MED BBO-SPELARE? (12.9.2020ct)

Gå till MÄNNISKOR/Sök: bbo-användarnamnet, tryck på Sök/en lista på namn i alfabetisk ordning kommer fram. Kolla att även utloggade spelare kommer med på listan. Tryck på det aktuella namnet så får du fram spelarens profil. Vid Relation (vanligen Neutral) skall du välja Följ. Om personen redan följer dig blir ni dessutom vänner. På MÄNNISKOR/Vänner
finns det en lista på dina vänner (blå) och dem du följer (grå). Du kan på samma sätt lätt börja följa/bli vän med vilken spelare som helst vid t.ex. spelbordet genom att trycka fram profilen och ändra ”neutral” till ”följ”.

Förkortningar på BBO

På BBO "pratas" det en hel del med hjälp av förkortningar. Här följer en del vanliga förkortningar. 

Hi Hi Hejsan, Tjenare
Ty Thank You Tackar
glp Good luck partner Lycka till partner
wdp Well done partner Bra gjort partner
vwdp Very well done partner Mycket bra gjort partner
nto Nice try opponents Bra försök motståndare
wdo Well done opponents Bra gjort motståndare
brb Be right back Kommer snart tillbaka
gtg Got to go Måste sluta nu

LÅNGSAMT SPEL PÅ BBO

Pandemin har kastat en skugga över våra liv sedan medlet av mars. Den påverkar också våra hobbyn i en stor utsträckning. Arbetets Vänner och Bridgeförbundet beslöt båda att ta en paus i verksamheten tills det är tryggt att träffas igen. Som tur behövde vi inte sluta helt. En del av spelen kunde flyttas till nätet. Bridgeförbundet ordnar spel varje dag och en del klubbar ordnar egna spel på nätet en gång i veckan. AV har varit en förebild, våra ”klubbkvällar” och lagtävling har varit exempel på hur man kan ordna gemensamma aktiviteter och ”träffas” trots pandemin. Detta har noterats på förbundet!

Nätspelandet är förstås inte samma sak som att träffas och spela på Annegatan. På nätet kan man inte ordna tävlingar där alla spelar mot alla (plattformen är ursprungligen gjord för spel med över 100 deltagande par). Partävlingarna kan ordnas i Mitchell format där Nord-Syd paren spelar mot Öst-Väst paren och man får en vinnare på Nord-Syd och en vinnare på Öst-Väst. Genom Bofors omgångar (vissa ronder spelar Nord-Syd som Öst-Väst och tvärtom) kan man få ett resultat istället för två. Mitchell förutsätter att vi har minst 16 deltagare i tävlingen, helst mera.

Finbbo -tävlingarna är Barometer tävlingar. Alla spelar samma brickor och de par som ligger på samma poäng (eller närmast varandra) spelar efter första omgången mot varandra. Man kan följa med hur man ligger till i tävlingen genom att kolla sitt bordnummer. Det här har en olägenhet, man kan möta samma par flera gånger under tävlingen. Jag tror att min partner och jag mötte Gabi och Karri fyra gånger under ett spel. En annan olägenhet i nätspelen (både Mitchell och Barometer) är att en ny omgång måste börja samtidigt för alla. Nätspelet har visat sig vara långsammare än ett spel vid bridgebordet. Finbbo -tävlingarna reserverar 8 minuter/omgång, en ny omgång startar genast när alla spelat färdigt trots att det finns tid kvar på klockan. I tävlingarna spelas ofta 3 brickor/rond. Den sammanlagda rondtiden är alltså 24 minuter. Snabba spelare kan klara av brickorna på 10–15 minuter och måste tyvärr vänta 10–15 minuter på nästa rond. Ifall spelet går långsamt kommer tävlingsledaren till bordet och skyndar på spelandet. Tävlingsledaren kan också avbryta spelet ifall bordet blivit mycket efter, resultatet för brickan blir då oftast 50 % (medel).  

Pandemin har gjort att BBO fått tiotusentals nya spelare. Plattformen har uppdaterats men klarar ändå inte av trycket. Därför kan inte Finbbo spelen startas mellan klockan 17 och 24. Systemet avbryter också tävlingar med många deltagare som startas mellan 16 och 17. Det här är orsaken till att Finbbo -tävlingarna måste startas senast kl. 16. Det stora antalet spelare gör systemet långsammare och de tekniska felen har ökat. Det händer att systemet kastar ut en spelare mitt under ronden eller att spelet vid ett bord hakar upp sig. Då är det bara att logga ut sig och logga in igen. Nätet i Finland är inte lika fungerande på alla ställen i landet och kan strula till spelet för enskilda spelare. De här omständigheterna kan fördröja spelet för alla deltagare. Ibland kallar spelarna på tävlingsledaren – vilket också kan fördröja spelet. Vid strul kan tävlingsledaren ge mera tid för ronden, vilket i sin tur leder till längre väntetider för de som klarat sig utan strul och varit snabba.

Finbbo -tävlingarna har deltagare ur alla kategorier från finska mästare till nybörjare och från vana till ovana nätspelare. Ifall vi vill spela bridge under pandemitider skall vi försöka ha överseende med den för många aningen långsamma takten. Pauserna kan utnyttjas till att gå ett par varv runt stolen (för att få bättre tur) eller för annan pausgymnastik. Man hinner ta en kaffe eller gå till kylskåpet. Man kan också kolla hur man själv och hur de övriga spelat de tidigare brickorna. Det här sker genom att trycka på knappen historia.

Ha tålamod! Pandemin tar slut senast när vi får ett vaccin och då kan vi alla ses på Annegatan igen. Tills dess får vi vara nöjda med att vi kan fortsätta med vår hobby, trots begränsningarna i samhället. Många hobbyn och sportgrenar har fått lägga ner all sin verksamhet.

Klubbtävlingarna fortsätter på onsdagarna och vi planerar en fortsättning på lagtävlingen med en övre och nedre slutserie. Ha också överseende med långsamma spelare i lagtävlingen.

Bridge skall vara roligt!

Fred

2020/fs

Missclick

Frågan om ”miss click” och ”undo” återkommer med jämna mellanrum. Enligt våra och Finbbo:s regler måste man alltid godkänna undo. Det är klart att undo inte får användas i annat syfte än att korrigera ”felslag”. Undo måste godkännas även om det kommit bud eller kort efter det ”felslagna” kortet eller budet så länge det sker innan felklickarens följande bud. Ifall situationen är oklar skall ni inte själva börja gräla om saken via chatten. På onsdagstävlingarna och på Finbbo kan ni i oklara fall kalla på tävlingsledaren. Det finns en knapp för det under strecken på högra sidan ovanför budgvningen på datorn. Ifall ni inte gjort det, men anser att ett fel skedde, kan ni be om rättelse genast efter tävlingen av tävlingsledaren, Carola eller mig. När vi spelar lag har vi ingen tävlingsledare. Då skall undo godkännas. Eventuell protest kan göras efter tävlingen till Carola eller mig. 

Fred

Handikapptävling

Partävling med handikappsberäkning

Från år 2009 har Finlands Bridgeförbund ordnat handikapptävlingar vid namn Rally flera gånger per år.

På AV spelar vi en handikapptävling per år enligt samma principer som Rallytävlingarna. Tävlingen spelas år 2012 den 27.2.

Handikappet räknas ut på basen av hur många mästar- och rankingpoäng spelaren har enligt en matematisk formel, som finns på Bridgeförbundets nätsida.

Det högsta handikapp man kan ha är 17 %. Parets handikappoäng adderas och divideras med 2. Parets gemensamma handikapp adderas till den procent paret spelat sig till i tävlingen.

Handikappoängen lever. De ändras varje gång en spelare får mästar- eller vinstpoäng.

2.2.2011, Agneta.

Enligt styrelsens beslut från den 28.3.2022 spelar icke FBF-registrerade deltagare hcp 0%./ct

Juryregler

Bridgeklubben inim AV Huvudföreningen rf


JURYINSTRUKTIONER 

 

    Protester

 •  Fel scorer: Protesttid 24 h efter att tävlingsresultaten är på nätet. Gäller även vanliga klubbtävlingar.
 •  Protester kan annars göras endast i klubbmästerskapstävlingar eller simultantävlingar.
 •  Klubbens mästerskapstävlingar: Protester mot domslut skall meddelas till tävlingsledaren senast 10 minuter efter avslutad tävling. Gäller alla deltävlingar separat. Protesten skall skickas skriftligt inom ett dygn till tl.
 • I MP-tävlingar gäller FBF:s regler

1  Tillsättande av jury

Inom AV tillsätts en jury endast för klubbens mästerskapstävlingar och för simultantävlingar som ordnas av FBF. En jury utses av arrangör eller tävlingsledare. Juryn ska bestå av tre personer.
En av dessa bör om möjligt vara lagklok, en elitspelare och den tredje representera aktuell tävlings snittspelare.
Vid MP tävlingar gäller FBF regler.

2  Tillkallande av jury

 • Tävlingsledaren sammankallar juryn till möte två timmar före nästa ordinarie måndagstävling.
 • Tävlingsledaren kallar juryn till sammanträde på tid och plats som tävlingsledaren fastställer.
 • Tävlingsledaren föreslår ordförande om inte ”arrangör” redan gjort detta.
 • Inblandade parter kallas. Styrelseledamot ska också kallas, om sådan finns närvarande.

På själva mötet:

 • Juryn utser en ordförande om detta inte redan är gjort.
 • Ordföranden presenterar juryn för parterna.
 • Ordföranden förklarar hur mötet ska genomföra

3  Redovisning av fallet

Alla parter bör ha kopior eller liknande på given och budgivningen. Först ska tävlingsledaren redogöra för:

 • Behandlingssättet, alla skall få prata utan att bli avbrutna
 • sitsen
 • budgivningen med alerteringar
 • spelet
 • parens avgivna deklarationer och egentliga överenskommelser.
 • vad spelarna anfört.
 • domslutet med angivande av vad som står skrivet i bridgelagen (vilken lag tävlingsledare dömt efter).

Arbetet fortskrider i följande ordning

 1. Först får juryn och sedan närvarande spelare ställa frågor till tävlingsledaren.
 2. Fakta fastställs.
 3. Överklagande sidan framför sina synpunkter.
 4. Först får juryn och sedan försvarande sidan ställa frågor till överklagande sidan.
 5. Försvarande sidan framför sina synpunkter.
 6. Först får juryn och sedan den överklagande sidan får ställa frågor till den försvarande sidan.

4  Juryarbetet

När juryn anser att den fått alla fakta, lämnar tävlingsledaren och spelarna mötet. Juryn behandlar fallet och tar då hänsyn till:

 • parets verkliga överenskommelse(r)
 • om paret ofta avviker från sina överenskommelser.
 • vad lagen i övrigt säger.
 • juryn har rätt (vilket inte tävlingsledaren har) att med procentsatser vikta olika resultat.

Juryn fattar beslut på det första och enda mötet. Detta kan sammanfalla med tävlingsledarens, det spelade resultatet eller ett annat resultat

5  Juryns beslut

Juryns beslut meddelas tävlingsledaren, som i sin tur informerar respektive parter.
För protest till tävligsledaren debiteras en deposition på 20 €. Denna återbetalas inte. Återbetalning möjlig i simultantävlingar eftersom dessa sker i FBF:s regi
Tävlingsledaren ska också tala om, att juryns beslut kan överklagas till klubbens styrelse
tillsammans med en deposition på 100 € som återbetalas om besväret är framgångsrikt.
Meddelandet bör ske samma dag som beslutet nått överklagande och försvarande sidan.

Dessa juryregler har fastställts av klubben styrelse 2018-11-26.

___________________________________________________________________________________

Tilläggsinformation, som inte är del av juryreglerna.

Mötet genomförs enligt juryreglerna. Särskilt bör juryn tänka på lag 12C1 och 12C2.

Bestraffningar i lagtävlingar ges företrädesvis i VP. Lag 12C2(b) säger 3 IMP.

Korrigerad poäng och andra alternativ

 • Vid korrigerad poäng, kan denna dömas i vilken enhet som helst; helpoäng, topscore, procent, imp eller VP.
 • Lindriga fel brukar bestraffas med 10 % avdrag på toppen, vilket motsvarar 1 VP (3 IMP) i lagtävling.
 • Förseningar i lagtävling kan resultera i bestraffningar i VP.

 

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Finlands Bridgeförbund tillämpar i korthet följande nya regler gällande alertering från den 1.1.2012:

Följande bud bör alerteras:

 • Om öppningsbudet 1 i färg kan innebära färre än 4 kort bör budet alerteras (=bba).
 • Om svarsbudet 1NT på öppningsbudet 1 i färg är krav bba.
 • Om ny färg som svar på öppningsbudet inte är krav bba (gäller ej passad hand).
 • Om öppningsbudet inte innebär att man har den bjudna färgen (2 klöver) bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla singelton eller renons bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla mindre än 14 hp eller mera än 19 hp bba.
 • Om svaret 2 klöver på öppningsbudet 1NT är Stayman bba.
 • Om motståndarna inte kan förväntas veta ett buds betydelse bba.

Får ej alerteras:

 • Dubblingar eller redubblingar får ej alerteras.
 • 4 klöver eller högre bud får ej alerteras.

Utförlig text jämte exempel finns bl.a. på FBF:s hemsidor.

 

Board A Match

Board A Match eller BAM  
                                                                              
AV har i flera års tid ordnat en lag-MP-tävling i december där poängen inte räknas som i en vanlig lagtävling utan enligt en metod som går under namnet Board A Match.

Till åtskillnad från den för många förhatliga IMP-beräkningen är metoden urenkel. Man jämför varje brickas resultat vid båda borden och det lag som fått mera poäng vinner brickan med 2-0, vare sig differensen är 10 eller 10 000 poäng. Är resultatet exakt detsamma får vartdera laget 1 poäng. Det är alltså samma princip, som förr i världen gällde i de flesta bollsporter och som fortfarande finns kvar i åtminstone bandy och handboll.

Låt oss ta ett åskådligt exempel från en match mellan lagen A och B:
 
Bord 1   A sitter N-S och B sitter E-W                          
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1       7H/S         12        -50         0
2       5D/N         10        -100        0
3       3C/W         8         100         2
4       3NT/E        9         -600        1
5       4S/N        10         620         2
6       4H/W       11         -650        2
7       5C*/N        6        -1400       0
8       3D/E          9        -110        2

Bord 2 B sitter N-S och A sitter E-W
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1      6H/N          12       980         2
2      4S/S          10       620         2
3      2D/N          8          90         0
4      3NT/E        9       -600         1
5      3NT/N        9        600         0
6      4H/W        12      -680         0
7      4S/W         9        100         2
8      2H/W         9       -140         0

Vi ser att NS vid bord 1 har katastrofala resultat på brickorna 1, 2 och 7. Med normal IMP-räkning förlorar lag A matchen 3-43 eller 3-25 i vinstpoäng. Nu spelar vi emellertid Board A Match och lag A vinner 9-7!

Även våra årligen återkommande klubbmatcher mot Ekenäs BK och BK Slam spelas som BAM.

2.2.2011
Martin