SpadeHeart 
Ättekulla Bridge Club
 DiamondClub
Release 2.19q
Nyare uppdateringar
Hemsidan
14. Jan 2023 10:53 GMT
Allmän information
30. Nov 2022 11:40 GMT
Konstitutionen
28. Nov 2022 11:14 GMT
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
News Page 4

 Spel onsd medlemsavgift 150:- spelavgift 250:- Summa 400:-

Spel fred  medlemsavgift 150:-  spelavgift 250:- Summa 400;-

Spel onsd-fred          "              spelavgift           Summa 600:-

Extraspel 20:- gäller både medlem och icke medlem