SpadeHeart 
Ättekulla Bridge Club
 DiamondClub
Release 2.19p
Nyare uppdateringar
Hemsidan
21. Sep 2021 15:22 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2021
News Page 4

 Spel onsd medlemsavgift 150:- spelavgift 250:- Summa 400:-

Spel fred  medlemsavgift 150:-  spelavgift 250:- Summa 400;-

Spel onsd-fred          "              spelavgift           Summa 600:-

Extraspel 20:- gäller både medlem och icke medlem