SpadeHeart 
Ättekulla Bridge Club
 DiamondClub
Release 2.19q
Nyare uppdateringar
Hemsidan
28. Sep 2023 17:45 BST
Konstitutionen
29. Apr 2023 10:57 BST
News Page 4
29. Apr 2023 10:50 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
News Page 4

 Spel onsd medlemsavgift 150:- spelavgift 225 Summa 375:-

Spel fred  medlemsavgift 150:-  spelavgift 225:- Summa 375;-

Spel onsd-fred          "              spelavgift           Summa 600:-

Extraspel 20:- gäller både medlem och icke medlem