SpadeHeart 
Ättekulla Bridge Club
 DiamondClub
Release 2.19q
Nyare uppdateringar
Hemsidan
17. Jun 2024 09:44 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2024
Resultat
Par
Scorer: Sickan Jacobsson
Par
Scorer: Sickan Jacobsson
Par
Scorer: Sickan Jacobsson
Par
Scorer: Sickan Jacobsson
Allmän information

            Vi spelar Modern standard,och snarlika Nordisk standard det är dock inte förbjudet att använda andra system,men bud som inte ingår i dessa måste alerteras.För

att öppna budgivningen skall du ha 12p,alltså är det inte tillåtet att öppna med 11p.Har du 12 p måste du öppna ,dock kan du öppna med 11-10p,enligt 20poänsgsregeln,inget krav att du måste öppna.

För att göra ett inkliv 9-16 p och en 5 kortsfäg med minst 1 honnör.För att öppna med 2 svag minst 2 honnörer och 6 i färgen.Spärröppningar på 3läget minst 2 honnörer i första

eller andra hand  .Notera också att om din partner tex öppnar med 1Sp skall du ha 10 el 11p för att svara tex 2 kl och minst 5 hj för att svara 2 hj med 10-11p

kan du inte stödja sp har du alltså bara 1 NT med 6 till 9p att svara ,