Aso Pika
Release 2.19q
Recent Updates
Home Page
6. Мар 2023 21:39 EET
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2023
Bulletin

Новата платформа за онлайн бридж IntoBridge вече е в редовна експлоатация!

Желаещите да се регистрират, за да участват в турнири или просто да поиграят, могат да направят това чрез своите Facebook ID, Google ID или с предпочитан от тях email!

Платформата позволява участниците да си общуват „на живо“ като използват камери, така че чувството за „присъствен“ турнир го има! smiley

Useful Links
This page specifically contains links to other sites or pages of interest to members. Click on the header to take you to the site or page.