Aso Pika
Release 2.19q
Recent Updates
Home Page
29. Фев 2024 00:47 EET
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2024
Welcome to Aso Pika
Машинно раздаване на карти

От мес. февруари 2023 г. разполагаме с машина за раздаване на карти, предоставена ни от ББФ!
Това скъсява времето за провеждане на турнира и повишава точността на описанието на картите, тъй като се избягват грешките от ръчното въвеждане.

Машинното раздаване ни дава възможности за:

  1. Участие в симултанни турнири, организирани от ББФ, клубове или simpairs.com;
  2. Изиграване на турнир, който е бил игран в BBO или в друг сайт (WBF, EBU, Funbridge и т.н.) стига да се експортират игрите в подходящ формат (най-вече PBN);
  3. Организиране на курсове или специализирани състезания с предварително дефинирани разпределения на карти и оньорна сила;
  4. Организиране на хибридни турнири с помощта на bridgemate.com;
  5. и т.н.

Очакваме инициативност от състезателите за по-пълноценно използване на машината за раздаване на карти.

Comment
(6. Мар 2023)
Calendar
Вт. 30. Юли 2024
Клубен двойков
сградата на МТМ, ул. „П. Стайнов“ 5 18:45
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Огнян Николов, Мариан Томов
Вт. 6. Август 2024
Клубен двойков
сградата на МТМ, ул. „П. Стайнов“ 5 18:45
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Огнян Николов, Мариан Томов
Резултати
Клубен двойков
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Ognyan Nikolov
6-ти симултанен - секция C
Съдия: Стефан Георгиев
Изчислител: Мариан Томов
Клубен двойков
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Ognyan Nikolov
Клубен двойков
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Ognyan Nikolov
5-ти симултанен 2024
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Огнян Николов, Мариан Томов
Клубен двойков
Съдия: Стефан Георгиев, Огнян Николов
Изчислител: Ognyan Nikolov