SpadeHeart 
 DiamondClub
Release 2.19q
0 0 0 0 0 0
Sivuilla käyntiä 2024
Toiminta+Rekisteriselosteet
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA
AKAAN BRIDGEKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
12.2.2024 HOTELLI WALTIKKA, VALKEKOSKI klo 16.00

1. Puheenjohtaja Timo Halttunen avasi vuosikokouksen
2. Todettiin vuosikokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi
3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Halttunen, sihteeriksi Keijo Puumalainen,
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anja Leinikka ja Riitta Estlin.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esiteltiin vuoden 2023 toimintakertomus
6. Esiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös ja vahvistettiin se. Myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle.
7. Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 ja hyväksyttiin ne.
8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2024
- Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Timo Halttunen
- Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka Teinilä
- Johtokuntaan valittiin edelleen myös Riitta Estlin, Esko Muuriaisniemi sekä Keijo
Puumalainen, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan
tarkastajiksi valittiin Jouko Puntola ja Riitta Flemming
9. Muut vuosikokousasiat
Ei muita vuosikokousasioita
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.55
Pöytäkirjan oikean sisältöiseksi allekirjoituksillaan todistavat:

Timo Halttunen, puheenjohtaja Keijo Puumalainen, sihteeri

Anja Leinikka, pöytäkirjan tarkastaja Riitta Estlin, pöytäkirjan tarkastaja

Tomintakertomus 2023

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023
YLEISTÄ
Vuosi 2023 oli pitkästä aikaa sellainen, että pystyimme järjestämään kaikki suunnitellut peli-illat ilman korona-
tai muita rajoituksia. Peli- iltoja kertyi kaiken kaikkiaan 48, joissa oli keskimäärin 25 pelaajaa/ pelikerta eli
hieman yli 6 pöytää. Voittopisteitä kerhon peli-illoissa jaettiin yhteensä 1175kpl. Eniten niitä kertyi Timo
Halttuselle 259, Teija Tuomelle 194, Seppo Karisalolle ja Markku Nutolle 74 kummallekin.
Pelit pelattiin maanantaisin Hotelli Waltikan kokoustiloissa Valkeakoskella. Kerhomestarina toimi Timo
Halttunen. Juhannuksen aikoihin kokoonnuimme Hakapirttiin, jossa pelattiin kaksi kilpailua; ensin
leikkimielinen kesäkisa ja sitten normaali peli-ilta parikisalaskennalla. Hakapirtin tarjoilut kustansi seura.
Osallistujat maksoivat pienen omavastuuosuuden kustannuksista. Pikkujoulut järjestettiin 11.12. Hotelli
Waltikassa joululounaan merkeissä. Näistäkin kustannuksista kerättiin pieni omavastuuosuus.
Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille
pelaajille palautettavat stipendit menestyksestä peli-illoissa, Hotelli Waltikan tilavuokrat ja tarjoilut sekä
erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä. Tilikausi osoittaa 697,97€ ylijäämää. Tästä kiitos ahkerille
jäsenille aktiivisesta osallistumisesta peli-iltoihin.
Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.
JÄSENET
Akaan bridgekerhossa vuonna 2023 oli jäseniä 30. Lisäksi oli yksi kunniajäsen.
VUOSIKOKOUS
Akaan Bridgekerhon vuosikokous järjestettiin Hotelli Waltikassa 20.2.2023. Seuran puheenjohtajaksi valittiin
Timo Halttunen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj), Esko Muuriaisniemi, Riitta Estlin sekä Keijo
Puumalainen, joka toimi myös seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Mervi
Teinilä ja Jouko Puntola.
MESTARIPISTEKILPAILUT
Mestaripistekilpailut järjestettiin 17.-18.2. Hotelli Waltikassa. Lauantain kisa oli liiton ABC kategorian kilpailu.
Siihen osallistui 30 paria. Voiton kisassa nappasi Timo Halttunen partnerinsa Lasse Utterin kera. Kerhon
aktiivipelaajia kilpailuun osallistui noin 4 pöytää.
Yhteisiä kerhoretkiä ei järjestetty, mutta muutamia kerhon jäseniä juhlittiin heidän merkkipäiviensä johdosta.
SEURAN MESTARUUSKILPAILUT
Kerhon parimestaruuden uusivat pari Timo Halttunen ja Kalevi Jalonen.
Henkilökohtaisen mestaruuden voitti Timo Halttunen.
Joukkuekilpailua ei vuonna 2023 järjestetty, koska jäsenet eivät sitä halunneet.

Johtokunta

Toimintasuunitelma 2024

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2024
1. Peli-illat
Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.
2. Jäsenmaksut
2024 jäsenmaksu on liiton osuus 45€ + 15€. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liiton osuus 15€ + 5€.
3. Peli-ilta kilpailumuodot
Kerran kuussa pelataan tasoitettu- ja IMP laskennalla toteutettu kilpailu. Tutkitaan mahdollisuutta ottaa
uudelleen käyttöön arvotut parit peli-ilta. Näitä kilpailuita ei pelata, mikäli jokin kerhonmestaruuskilpailu
osuu samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan sekä tasoitettujen, että
tasoittamattomien tulosten mukaan.
4. Simultaanikilpailut.
Osallistutaan liiton simultaanikilpailuihin.
5. MP-kilpailut
Mestaripistekilpailut ei järjestetä, koska tilavuokrien, palkintojen ja liitolle maksettavan osuuden jälkeen
kilpailujen järjestäminen on kannattamatonta. Seuran jäsenten osallistuminen kilpailuihin on myös ollut
vähäistä.
6. Mestaruuskilpailut
Henkilökohtainen mestaruuskilpailu järjestetään 25.3.2024 Waltikassa klo 17.00. Parimestaruus ratkaistaan
14. ja 21.10.2023. Joukkuemestaruudesta taistellaan 13.5. ja 20.5. jos pelaajat haluavat joukkista pelata.
Asiasta järjestetään keskustelu, jossa asia päätetään seuran aktiivipelaajien kesken.
7. Pelimaksut
Peli-ilta 10 €/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10€/pari/ilta. Simultaanit 10€/pelaaja.
8. Peli-ilta stipendit
Maksetaan voittopistekertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1€/ voittopiste, pyöristäen 5 euron välein
tasasummaan. Stipendit maksetaan ainoastaan kerhon jäsenille tai muuten aktiivisille pelaajille.
Kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun
osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan vain, jos seuran rahatilanne
sen sallii. Tasoitettujen kilpailuiden palkitseminen tapahtuu vastaisuudessa voittopisteiden kertymän
mukaan.
9. SM-kisat
Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille. Korvauksen voi saada vain yhteen SM kisaan vuodessa.
Osallistumisesta tarvitaan vapaamuotoinen kuitti.
10. Aktiivisuus
Saadakseen seuralta aktiivisuuteen perustuvaa tukea tulee pelaajan osallistua vähintään kymmeneen
kerhoiltaan kalenterivuodessa. Tämä koskee pikkujouluja, SM kilpailujen osallistumismaksuja ja muita
tapahtumia, joihin seura maksaa ja järjestää kuljetuksia ja/tai tarjoiluita.

11. Peruskurssi
Pyritään järjestämään vuoden 2024 aikana.
12. Pikkujoulu
Järjestetään 16.12.2024
13. Kolmikantakilpailu Akaan Bk- Salon Bk- B19 Hämeenlinna
Akaan Bridgekerho on järjestelyvastuussa vuoden 2024 kolmikantakilpailusta. Kilpailun ajankohta on vielä
sopimatta. Kun aikataulu on selvillä alkaa järjestelytoimikunta miettimään kilpailupäivän ohjelmaa ja
kilpailupaikkaa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Timo Halttunen, Keijo Puumalainen, Minna Reini Ja Riitta
Estlin, sekä muut tehtävään soveltuvat ja halukkaat henkilöt.
Seura ei ole muutamaan vuoteen tehnyt yhteisiä pelimatkoja, joten seura tukee tämän kilpailun
järjestämisetä noin 1500 eurolla. Tuki voi kohdistua kaikkiin kustannuksiin, joita kilpailun järjestämisestä
aiheutuu. Näitä voivat olla: tilavuokrat, palkinnot, tarjoilut ja osallistumismaksut. Pyritään siihen, että oman
seuran jäsenille ja aktiivisille pelaajille, kilpailusta ei aiheudu kustannuksia.

Toimintasuunitelma 2023

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2023
1. Peli-illat
Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.
2. Jäsenmaksut
2023 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.
3. Peli-ilta kilpailumuodot
Kerran kuussa pelataan tasoitettu- ja IMP laskennalla toteutettu kilpailu. Näitä kilpailuita ei pelata, mikäli
jokin kerhonmestaruuskilpailu osuu samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan
tasoittamattomien tulosten mukaan.
4. Osallistutaan liiton simultaanikilpailuihin.
5. MP-kilpailut
Mestaripistekilpailut järjestetään 17.-19.2. 2023 Hotelli Waltikassa. Lauantain kisa on liiton ABC kilpailu.
6. Mestaruuskilpailut
Henkilökohtainen mestaruuskilpailu järjestetään 27.3.2023 Waltikassa klo 17.00. Parimestaruus ratkaistaan
16. ja 23.10.2023. Joukkuemestaruudesta taistellaan 15.5. ja 22.5. jos pelaajat haluavat joukkista pelata.
Asiasta järjestetään keskustelu, jossa asia päätetään seuran aktiivipelaajien kesken.
7. Pelimaksut
Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/pelaaja.
8. Peli-ilta stipendit
Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.
Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus
riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan
vain, jos seuran rahatilanne sen sallii.
9. SM-kisat
Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille. Johtokunta arvioi aktiivisuuden riittävyyden. Lisäksi tarvitaan
vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan bridgeliigaan yhdellä joukkueella.
10. Peruskurssi
Järjestetään Valkeakoski-opistolla tammi - maaliskuussa.
11. Pikkujoulu
Järjestetään 11.12.2023
12. Pelimatkat ja muut asiat
Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat
käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia. Kerhoretkiä seura tukee
noin 1500 eurolla rahatilanteen sen salliessa. Tarvittaessa seura kerää omavastuuosuuden matkoista,
pikkujouluista ja muista kustannuksista, joita mahdollisesti syntyy toiminnan mahdollistamiseksi.

VUOSIKOKOUS 2023

PÖYTÄKIRJA
AKAAN BRIDGEKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
20.2.2023 HOTELLI WALTIKKA, VALKEKOSKI klo 16.00

1. Puheenjohtaja Timo Halttunen avasi vuosikokouksen
2. Todettiin vuosikokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi
3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Halttunen ja sihteeriksi Keijo
Puumalainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mervi Teinilä ja Ilkka Teinilä
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esiteltiin vuoden 2022 toimintakertomus
6. Esiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös ja vahvistettiin se. Esiteltiin
toiminnantarkastuskertomus. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen
johtokunnalle.
7. Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2023
- Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Timo Halttunen
- Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka Teinilä
- Johtokuntaan valittiin myös Riitta Estlín, Esko Muuriaisniemi sekä Keijo Puumalainen,
joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan tarkastajiksi
valittiin Mervi Teinilä ja Jouko Puntola.
9. Muut vuosikokousasiat
Ei muita vuosikokousasioita
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.58
Pöytäkirjan oikean sisältöiseksi allekirjoituksillaan todistavat:

Timo Halttunen, puheenjohtaja Keijo Puumalainen, sihteeri

Mervi Teinilä, pöytäkirjan tarkastaja Ilkka Teinilä, pöytäkirjan tarkastaja

Toimintakertomus 2022

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022
Akaan Bridgekerhon vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin Timo Halttunen. Muut johtokunnan
jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj), Ossi Reini sekä Keijo Puumalainen, joka toimi myös seuran sihteerinä ja
rahastonhoitajana. Varsinaisia jäseniä seuralla oli noin 30. Kannattaja- ja kunniajäseniä oli yksi.
Kerhomestarina toimi Timo Halttunen. Liiton yhteyshenkilöt olivat Timo Halttunen ja Keijo Puumalainen
Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.00 hotelli Waltikassa. Myös Hakapirtissä käytiin
kaksi kertaa pelaamassa. Peli-iltoja kertyi yhteensä 44.
Mestaripiste kilpailuja ei järjestetty. Bridgeliiton #ilopelata sarjaan osallistuttiin joukkueella Raimo Viljanen,
Eino Pohjolainen, Alpo Kupari ja Keijo Puumalainen. Joukkue sijoittui lopulta toiseksi.
Yhteisiä kerhoretkiä ei järjestetty, mutta muutamia kerhon jäseniä juhlittiin heidän merkkipäiviensä johdosta.
Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille
pelaajille palautettavat stipendit menestyksestä peli-illoissa, Hotelli Waltikan tilavuokrat ja tarjoilut sekä
erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä. Tilikauden voitoksi muodostui 300,59 euroa.
Kerhon parimestaruus jaettiin kahden parin kesken. Tasaisen kilpailun voittivat lopulta parit: Jukka ja Aleksi
Aalto sekä Timo Halttunen ja Kalevi Jalonen.
Henkilökohtaisen mestaruuden voitti Jorma Nummela.
Joukkuekilpailun ykkössija meni joukkueelle Teija Tuomi &Timo Halttunen sekä Mervi ja Ilkka Teinilä.
Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Johtokunta

Toimintakertomus 2021

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Akaan Bridgekerhon vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Viljanen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj), Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen, joka toimi myös seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana. Varsinaisia jäseniä seuralla oli noin 30. Kannattaja- ja kunniajäseniä oli  yksi.

Kerhomestarina toimi Timo Halttunen. Liiton yhteyshenkilöt olivat Timo Halttunen ja Keijo Puumalainen

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.00 hotelli Waltikassa. Koronapandemia haittasi peli-iltapelaamista koko vuonna. Tästä johtuen peli-iltoja kertyi vain 21.

Peli-iltojen vähyys vaikutti myös kerhon talouteen. MP kilpailuja ei järjestetty. Kerhoretki järjestettiin Eevan ja Jukan luokse Hämeenkoskelle. Pikkujoulujuhlat järjestettiin Hotelli Waltikassa leikkimielisten pelien ja perinteisen jouluruokailun merkeissä.

Kerhon taloudellinen tilanne on kaikesta huolimatta hyvä, koska toiminnan supistuessa myös kulut pienenivät. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille pelaajille palautettavat stipendit menestyksestä peli-illoissa, sekä erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä. Kerhon tietokone jouduttiin uusimaan, jolloin tilikauden tappioksi muodostui 626,80 euroa, joka katetaan edellisten vuosien ylijäämillä.

Myös Suomen Bridgeliitto sopeutti toimintaansa, jolloin useat MP kilpailut peruuntuivat, eikä seuran jäsenten ollut näin ollen mahdollista osallistua niihin.

Kerhon parimestaruuden voitti vierailijat Jukka Aalto ja Eeva Sammalisto. Joukkue- ja henkilökohtainen mestaruus jäivät ratkaisematta koronapandemian vuoksi.

Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Toimintasuunnitelma 2022

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.

2. Jäsenmaksut

2021 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.

3. Peli-ilta kilpailumuodot

Kerran kuussa kilpailu tasoituksin, kerran kuussa joukkis/imppi-laskenta. Nämä kilpailut väistyvät, mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4. Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.

5. MP-kilpailut

Mestaripistekilpailut järjestetään 14.-15.5. 2022 Hotelli Waltikassa

6. Mestaruuskilpailut

Kaikille avoimet joukkue-, henkilökohtainen- ja parimestaruuskilpailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

7. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

8. Peli-ilta stipendit

Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan vain, jos seuran rahatilanne sen sallii.

9. SM-kisat

Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan bridgeliigaan yhdellä joukkueella.

10. Peruskurssi pyritään järjestämään.

11. Pikkujoulu järjestetään 19.12.2022

12. Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia. Kerhoretkiä seura tukee noin 1500 eurolla rahatilanteen sen salliessa.

Vuosikokous 2022

PÖYTÄKIRJA

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N VUOSIKOKOUS      

21.2.2022 HOTELLI WALTIKKA, VALKEKOSKI klo 16.15

1. Puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi vuosikokouksen

2. Todettiin vuosikokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raimo Viljanen, sihteeriksi Keijo Puumalainen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka ja Mervi Teinilä

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Esiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus

6. Esiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja vahvistettiin se. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle.

7. Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2022

- Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Halttunen

- Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka Teinilä

- Johtokuntaan valittiin myös Ossi Reini sekä Keijo Puumalainen, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jouko Puntola ja Mervi Teinilä.

9. Muut vuosikokousasiat

Ei muita vuosikokousasioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35

Pöytäkirjan oikean sisältöiseksi allekirjoituksillaan todistavat:

Raimo Viljanen, puheenjohtaja                        Keijo Puumalainen, sihteeri

Mervi Teinilä, pöytäkirjan tarkastaja          Ilkka Teinilä, pöytäkirjan tarkastaja

TOIMINTASUUNITELMA 2021

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. Peli-illat
Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.
2. Jäsenmaksut
2021 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.
3. Peli-ilta kilpailumuodot
Kerran kuussa kilpailu tasoituksin, kerran kuussa joukkis/imppi-laskenta. Nämä kilpailut väistyvät, mikäli
kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan
tasoittamattomien tulosten mukaan.
4. Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.
5. MP-kilpailut
Mestaripistekilpailuja ei järjestetä vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi.
6. Mestaruuskilpailut
Kaikille avoimet joukkue-, henkilökohtainen- ja parimestaruuskilpailut järjestetään mahdollisuuksien
nmukaan.
7. Pelimaksut
Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA
8. Peli-ilta stipendit
Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.
Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus
riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan
vain, jos seuran rahatilanne sen sallii.
9. SM-kisat
Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen
kuitti. Osallistutaan bridgeliigaan yhdellä joukkueella.
10. Peruskurssi pyritään järjestämään.
11. Pikkujoulu järjestetään 13.12.2021
12. Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat
käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia. Kerhoretkiä seura tukee
noin 1500 eurolla rahatilanteen sen salliessa.

Vuosikokous 2021

PÖYTÄKIRJA
AKAAN BRIDGEKERHO RY:N VUOSIKOKOUS
12.7.2021 HOTELLI WALTIKKA, VALKEKOSKI klo 16.00

1. Puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi vuosikokouksen
2. Todettiin vuosikokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi
3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raimo Viljanen, sihteeriksi Keijo Puumalainen,
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mervi Teinilä ja Riitta Estlìn
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus
6. Esiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja vahvistettiin se. Myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle.
7. Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021
- Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Viljanen
- Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka Teinilä
- Johtokuntaan valittiin edelleen myös Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen, joka
toimii myös yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana. Toiminnan tarkastajiksi
valittiin Timo Halttunen ja Kari Lehto
9. Muut vuosikokousasiat
Ei muita vuosikokousasioita
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35
Pöytäkirjan oikean sisältöiseksi allekirjoituksillaan todistavat:

Raimo Viljanen, puheenjohtaja Keijo Puumalainen, sihteeri

Mervi Teinilä, pöytäkirjan tarkastaja Riitta Estlìn, pöytäkirjan tarkastaja

TOIMINTAKERTOMUS 2020

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Akaan Bridgekerhon vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Viljanen. Muut
johtokunnan jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj), Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen, joka toimi myös seuran
sihteerinä ja rahastonhoitajana. Varsinaisia jäseniä seuralla oli noin 30. Kannattaja- ja kunniajäseniä oli yksi.
Kerhomestarina toimi Timo Halttunen. Liiton yhteyshenkilöt olivat Timo Halttunen ja Keijo Puumalainen
Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.00 hotelli Waltikassa. Koronapandemia keskeytti
peli-iltapelaamisen sekä maaliskuussa, että syyskuussa siten, että peli-iltoja kertyi vain 25.
Peli-iltojen vähyys vaikutti myös kerhon talouteen. MP kilpailuja ei järjestetty eikä myöskään kerhoretkiä tai
pikkujouluja. Kerhon taloudellinen tilanne on kaikesta huolimatta hyvä, koska toiminnan supistuessa myös
kulut pienivät. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille pelaajille palautettavat
stipendit menestyksestä peli-illoissa, sekä erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä. Tilikauden voitto oli
739,04 euroa.
Myös Suomen Bridgeliitto sopeutti toimintaansa, jolloin Useat MP kilpailut peruuntuivat, eikä seuran jäsenten
ollut näin ollen mahdollista osallistua niihin.
Kerhon joukkuemestaruuden voitti joukkue: Raili Taipale – Jouko Puntola, Jorma Nummela – Rauno Helpiö.
Parimestaruus jäi ratkaisematta koronapandemian vuoksi.
Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Aulikki Vuorinen.
Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Johtokunta

Toimintasuunitelma 2020

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.

2. Jäsenmaksut

2020 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.

3. Peli-ilta kilpailumuodot

Kerran kuussa kilpailu tasoituksin, kerran kuussa joukkis/imppi-laskenta. Nämä kilpailut väistyvät, mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4. Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.

5. MP-kilpailut

Pyritään järjestämään MP kilpailut kevään 2020 aikana Hotelli Waltikassa. Tarkempi ajankohta sovitetaan liiton kilpailukalenteriin. Kilpailunjohto Timo Halttunen.

6. Mestaruuskilpailut

Joukkuemestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 9. ja 16.3.2020

Henkilökohtainen mestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 18.5.2020

Parimestaruuskilpailut (kaikille avoin) pelataan 12. ja 19.10.2020

7. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi 2 kk

8. Peli-ilta stipendit

Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan vain, jos seuran rahatilanne sen sallii.

9. SM-kisat

Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan bridgeliigaan yhdellä joukkueella.

10. Peruskurssi pyritään järjestämään.

11. Pikkujoulu järjestetään 14.12.2020

12. Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia. Kerhoretkiä seura tukee noin 1500 eurolla rahatilanteen sen salliessa.

 

Toimintakertomus 2019

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Akaan Bridgekerhon vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Viljanen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj)Teija Tuomi, Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen, joka toimi myös seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana. Varsinaisia jäseniä seuralla oli noin 30. Kannattajajäseniä oli kaksi sekä kunniajäseniä kaksi.

Kerhomestarina toimi Timo Halttunen. Liiton yhteyshenkilöt olivat Timo Halttunen ja Keijo Puumalainen

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.00 hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 47. Kerhoilloissa pelattiin sekä imppi-laskennalla että tasoituksilla kerran kuussa. Muutaman kerran kokeiltiin joukkuekilpailua.

Kerhon 10 –vuotisjuhlakilpailu järjestettiin 13.-14.4.2019 Hattulassa Petäys Resort hotellissa. Juhlakilpailut onnistuivat mainiosti. Pelaajia saapui paikalle ympäri suomea. Lauantaina pelipareja oli 48 ja sunnuntain kisoissa 31 paria. Iltajuhlaan osallistui 46 bridgen pelaajaa.

Liiton järjestämistä kerhoiltasimultaaneista osallistuttiin kevätsarjaan ja joulusimultaaniin.

Kerhojen väliseen vuonna 2016 alkaneeseen bridgeliigaan osallistuttiin joukkueella Teija Tuomi-Vilma Noponen Markku Nuto-Seppo Karisalo. Eero Laihanen tuurasi Markkua karsinnassa noususta 1- divisoonaan. Nousu jäi tällä kertaa toteutumatta.

Elokuussa vietettiin seuran kesäpäiviä Petäyksessä pelien ja ruokailun merkeissä.

Kerhon jäsenistä aktiivisesti osallistuivat useisiin MP, Rally ja SM osakilpailuihin ainakin Timo Halttunen, Teija Tuomi sekä Vilma Noponen.

Kerhon taloudellinen tila on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille pelaajille palautettavat stipendit menestyksestä peli-illoissa, pikkujoulut, peliretket, SM-kilpailut sekä erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä.

Peruskurssi järjestettiin syksyllä. Siihen anottiin ja saatiin liitolta koulutustukea. Uusia pelaajia saatiin 2 kpl.

Kerhon joukkuemestaruuden voitti joukkue: Seppo Karisalo – Markku Nuto, Jorma Nummela – Rauno Helpiö.

Parimestarit 2019 olivat Teija Tuomi - Timo Halttunen.

Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Timo Halttunen.

Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Pikkujoulut ruokailun ja leikkimielisen bridgekilpailun merkeissä vietettiin Waltikassa 16.12.2019.

 

Johtokunta

 

toimintasuunitelma 2019

AKAA BK TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin Hotelli Waltikassa klo 17.00 alkaen.

2. Jäsenmaksut

2019 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.

3. Peli-ilta kilpailumuodot

Kerran kuussa kilpailu tasoituksin, kerran kuussa joukkis/imppi-laskenta. Nämä kilpailut väistyvät, mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4. Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.

5. MP-kilpailut

Järjestetään lauantaina 13.4.2019 Akaan Bridgekerhon 10-vuotisjuhlakilpailu sekä 14.4.2019 parikilpailu Hotelli Petäyksessä. Kilpailunjohto Timo Halttunen.

6. Mestaruuskilpailut

Joukkuemestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 11. ja 18.3.2019

Henkilökohtainen mestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 20.5.2019

Parimestaruuskilpailut (kaikille avoin) pelataan 14. ja 21.10.2019

7. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi 3 kk

8. Peli-ilta stipendit

Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä. Tämä palkitseminen on harkinnanvarainen ja toteutetaan vain, jos seuran rahatilanne sen sallii.

9. SM-kisat

Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan kerholiigaan ainakin yhdellä joukkueella.

10. Peruskurssi pyritään järjestämään.

11. Pikkujoulu järjestetään 16.12.2019

12. Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia. Kerhoretkiä seura tukee noin 1500 eurolla rahatilanteen sen salliessa.

Toimintakertomus 2018

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Akaan Bridgekerhon vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Viljanen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Ilkka Teinilä (vpj)Teija Tuomi, Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen, joka toimi myös seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana. Varsinaisia jäseniä seuralla oli 30. Kannattajajäseniä oli kaksi sekä  kunniajäseniä yksi.

Kerhomestarina toimi Timo Halttunen. Liiton yhteyshenkilöt olivat Timo Halttunen ja Keijo Puumalainen

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.00 hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 47. Kerhoilloissa pelattiin sekä imppi-laskennalla että tasoituksilla kerran kuussa. Muutaman kerran kokeiltiin joukkuekilpailua.

Kerhon oma Ristimerkki- ja MP-kilpailu järjestettiin  25.-26.5.2018 Hotelli Waltikassa. Liiton järjestämistä kerhoiltasimultaaneista osallistuttiin kevätsarjaan ja joulusimultaaniin.

Kerhojen väliseen vuonna 2016 alkaneeseen bridgeliigaan osallistuttiin joukkueella Teija Tuomi-Vilma Noponen    Raili Taipale-Seppo Karisalo

Huhtikuussa vierailtiin yhdessä Bridge areena rallyssa ja kesä-heinäkuun vaihteessa Lappeenrannassa Arvi Luukan muistokilpailuissa. Kerhon jäsenistä aktiivisesti osallistuivat useisiin MP, Rally ja SM osakilpailuihin ainakin Timo Halttunen, Teija Tuomi sekä Vilma Noponen.

Kerhon taloudellinen tila on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat Liitolle maksettavat korvaukset, omille pelaajille palautettavat stipendit menestyksestä peli-illoissa, pikkujoulut, peliretket, SM-kilpailut sekä erilaiset muistamiset jäsenten merkkipäivinä.

Peruskurssi järjestettiin syksyllä. Siihen anottiin ja saatiin liitolta koulutustukea. Uusia pelaajia saatiin 2-3 kpl.

Kerhon joukkuemestaruuden voitti joukkue: Vilma Noponen - Teija Tuomi   Raili Taipale - Raili Asa.

Parimestarit 2018 olivat Heikki Vesalainen  - Timo Halttunen.

Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Jorma Nummela.

Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Pikkujoulut ruokailun ja leikkimielisen bridgekilpailun merkeissä vietettiin Waltikassa 17.12.2018.

Johtokunta

VUOSIKOKOUS 2018

AKAAN BK:N VUOSIKOKOUS 12.02. 2018 KLO 16.30 WALTIKASSA VALKEAKOSKELLA LÄSNÄ 13 JÄSENTÄ

1. Kerhon puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi kokouksen klo 16.30

2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen ja sihteeriksi T. Halttunen. Pöytä-

    kirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Kupari ja Kari Lehto

3. Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Vuoden 2017 toimintakertomus on luettavissa kerhon kotisivulla.

5. Kuultiin tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös.

    Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 2017. 337.90e ylijäämäisenä.

6. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2018.

7. Puheenjohtajana jatkaa Raimo Viljanen. Ilkka Teinilä valittiin varapuheenjohtajaksi.

    Johtokunnan jäseniksi valittiin: Teija Tuomi, Anja Leinikka sekä Keijo Puumalainen joka

     toimii sekä rahastonhoitajana että sihteerinä.

     Toiminnantarkastajiksi valittiin Alpo Kupari ja Kari Lehto.

 8. Vilma Noponen esitteli vuoden 2018 talousarvion.

     Pelimaksut ja korvaukset menevät toimintasuunnitelman mukaan.

     Uudet aloittelevat pelaajat saavat pelata 5kk ilman maksua.

9.  Pikkujoulu joulukuussa 2018

10. Keskusteltiin peruskurssista, sekä bridgepalstojen saamismahdollisuuksista eri lehtiin.

      Päätettiin että johtokunta käynnistää uudelleen huvitoimikunnan ja valitsee siihen jäsenet.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.05

 

Valkeakoskella 19.02.2018

 

kokouksen puheenjohtaja                        kokouksen sihteeri


 

Raimo Viljanen                                     Timo Halttunen


 

Olemme tänään 19.02.2018 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja  tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.


 

Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat

AKAAN BRIDGEKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin hotelli Waltikassa klo 17.30 alkaen.

2. Jäsenmaksut

2018 jäsenmaksu on liiton osuus (45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto + 5e.

3. Peli-iltakilpailumuodot

Kuuden viikon jaksoissa, jossa vaihtelevat: parikilpailu x 2, imppi-laskenta, tasoitettu kisa, arvotut parit (saa osallistua vakiparin kanssa) ja joukkis. Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4. Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.

5. MP-kilpailut

Järjestetään 25.5.2018 imp-parikilpailu ja 26.5.2018 pari- sekä ristimerkkikilpailu hotelli Waltikassa.

6. Mestaruuskilpailut

Joukkuemestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 12. ja 19.3.2018

Henkilökohtainen mestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 21.5.2018

Parimestaruuskilpailut (kaikille avoin) pelataan 15. ja 22.10.2018

7. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e/pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi 5 kk

8. Peli-ilta stipendit

Maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta 1.1.-31.12, 1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä.

9. SM-kisat

Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan kerholiigaan ainakin yhdellä joukkueella.

10. Peruskurssi pyritään järjestämään.

11. Pikkujoulu järjestetään joulukuussa.

12. Kerho tarjoaa pikkujoulun ja osallistuu kerhoretkien kustannuksiin niiden pelaajien osalta, jotka ovat käyneet peli-illoissa 10 kertaa vuoden aikana tai olleet muulla tavalla aktiivisia.

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Vuoden 2017 alussa Koski-Bridgen jäsenet siirtyivät Akaan bridgekerhon jäseniksi. Akaan bridgekerhoon kuului 32 varsinaista jäsentä ja 2 tukijäsentä. Vuosikokous pidettiin 30.1.2017 hotelli Waltikassa.

Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen. Johtokuntaan kuuluivat myös Teija Tuomi, Vilma Noponen, Ilkka Teinilä ja Keijo Puumalainen. Vilma Noponen toimi sekä rahastonhoitajana että sihteerinä. Vuoden aikana johtokunta kokoontui 4 kertaa. Kerhomestarina ja liiton yhteyshenkilönä toimi Timo Halttunen.

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.30 hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 47. Yhteensä pelaajakäyntejä oli yli 1500. Pelaajakäyntien määrä kasvoi noin 150:llä. Keskimäärin pelaajia oli n. 30 per ilta eli 7 pöytää. Yhteensä peli-illoissa kävi 67 eri pelaajaa.

Kerhoilloissa pelattiin sekä imppi-laskennalla että tasoituksilla kerran kuussa. Muutaman kerran kokeiltiin joukkuekilpailua.

Kerhon oma MP-kilpailu järjestettiin 19.6 Waltikassa. Liiton järjestämistä kerhoiltasimultaaneista osallistuttiin kevätsarjaan ja joulusimultaaniin.

Kerhojen väliseen vuonna 2016 alkaneeseen liigaan osallistuttiin joukkueella Kari Malinen-Teija Tuomi-Vilma Noponen-Miia Vesala-Alma Koivu-Timo Halttunen.

Toukokuussa vierailtiin yhdessä B-19:n kanssa Salon joukkuekilpailussa viidellä joukkueella. Syyskuun lopulla osallistuttiin Porin Bridgekerhon 60-vuotisjuhlakilpailuihin 19 pelaajan voimin.

Kerhon taloudellinen tila on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat peli-illat, pikkujoulut, Porin matka, SM-kilpailut, mitalikahvit + syntymäpäiväkekkerit sekä voittopistemaksut liitolle.

Peruskurssi järjestettiin syksyllä. Siihen anottiin ja saatiin liitolta koulutustukea. Uusia pelaajia saatiin 2-3 kpl.

Merkkirajoja saavutettiin seuraavasti: Markku Nuto herttamerkki (25MP), Anja Leinikka ja Heikki Vesalainen ristimerkki (1MP).

B-SM-joukkuekilpailussa Teija Tuomi ja Vilma Noponen voittivat kultaa joukkuetovereidensa kanssa.

SM-mixedparikilpailussa Timo Halttunen saavutti kultaa parinsa kanssa.

Kerhon joukkuemestaruuden voitti joukkue: Vilma Noponen - Teija Tuomi - Kari Noponen - Timo Halttunen.

Parimestarit 2017 ovat Aleksi Aalto - Timo Halttunen.

Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Irja Ahonen.

Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

Pikkujoulut ruokailun, taikurin ja leikkimielisen bridgekilpailun merkeissä vietettiin Waltikassa 18.12.2017.

 

Johtokunta

Pöytäkirja 2017

AKAAN BK:N VUOSIKOKOUS 30.01. 2017 KLO 16.30 WALTIKASSA VALKEAKOSKELLA LÄSNÄ 16 JÄSENTÄ

1. Kerhon puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi kokouksen klo 16.30

2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen ja sihteeriksi T. Halttunen. Pöytä-

    kirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Irja Ahonen ja Aulikki Vuorinen

3. Hyväksyttiin työjärjestys pienin lisäyksin, sekä hyväksyttiin Koskibridgen jäsenten liittyminen

    Akaan  bridgekerhoon.

4. Vuoden 2016 toimintakertomus on luettavissa kerhon kotisivulla.

5. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 2016. 274e ylijäämäisenä.

6. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017, lisäyksellä Mp-kilpailut kesäkuussa,

    vastuuhlö Timo Halttunen.

7. Puheenjohtajana jatkaa Raimo Viljanen ja johtokunnan jäseniksi valittiin

    Teija Tuomi, Keijo Puumalainen, Vilma Noponen  ja Ilkka Teinilä.

     Toiminnantarkastajiksi valittiin Alpo Kupari ja Kari Lehto.

 8. Timo Halttunen esitteli vuoden 2017 talousarvion.

     Pelimaksut ja korvaukset menevät toimintasuunnitelman mukaan.

     Uudet aloittelevat pelaajat saavat pelata 20 peli-iltaa ilman maksua.

9. Pikkujoulu 15.12.2017

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30

 

Valkeakoskella 06.02.2017

 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri


 

Raimo Viljanen Timo Halttunen


 

Olemme tänään 06.02.2017 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja  tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.


Irja Ahonen     Aulikki Vuorinen

Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat

AKAA BK TOIMINTASUUNITELMA 2017

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin hotelli Waltikassa klo 17.30 alkaen.

2. Jäsenmaksut 2017 jäsenmaksu on liiton osuus(45) + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto+5e.

3. Kerran kuussa kilpailu tasoituksin, sekä imppi-laskennalla. Nämä kilpailut väistyvät, mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan.Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4.Osallistutaan liiton kerhoiltoina järjestettäviin simultaanikilpailuihin.

5. Järjestetään kesäkuussa MP-kilpailut.(Timo Halttunen vastuuhenkilönä)

6. Mestaruuskilpailut

Joukkuemestaruuskilpailu(kaikille avoin) pelataan 13. ja 20.3.2017

Parimestaruuskilpailut(kaikille avoin) pelataan 16. ja 23.10.2017

Henkilökohtainen mestaruuskilpailu(kaikille avoin) pelataan 22.5.2017

7. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e /pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi noin 4-6 kk

8. Peli-ilta stipendit maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta1.1.-31.12.

1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä

bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä.

9. SM-kisat, Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi. Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti. Osallistutaan kerholiigaan ainakin yhdellä joukkueella

10. Peruskurssi pyritään järjestämään.

11. Pikkujoulu järjestetään tilanteen mukaan, mahdollisesti perjantaina 15.12.2017

Toimintakertomus 2016

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Vuonna 2016 Akaan bridgekerhoon kuului seitsemäntoista varsinaista jäsentä ja 5 tukijäsentä. Vuosikokous pidettiin helmikuussa hotelli Waltikassa.

Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen. Johtokuntaan kuuluivat myös: Teija Tuomi, Timo Halttunen, Ilkka Teinilä ja Keijo Puumalainen. Timo Halttunen toimi sekä rahastonhoitajana että sihteerinä. Vuoden aikana johtokunta kokoontui kerran ja sähköpostikokouksessa kerran.

Huvitoimikunta edelleen kokoonpanossa: Keijo Puumalainen, Anja Leinikka, Teija Tuomi, Timo Halttunen. Keväällä tehtiin erittäin onnistunut pelivierailu Raumalle 23 pelurin voimin. Matkalla pelattiin sekä MP-kilpailut että yöpelit majapaikassa.

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.30 hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 47. Yhteensä pelaajakäyntejä oli yli 1300. Pelaajien määrä pysyi melkein samana edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin pelaajia oli lähes 27 per ilta eli noin seitsemän pöytää. Yhteensä peli-illoissa kävi 69 eri pelaajaa.

Pelitoiminnassa imppi-laskenta ja kilpailu tasoituksin kerran kuussa säilyttivät paikkansa peli-ilta valikossa.

Kerhon oma MP-kilpailu järjestettiin kesäkuussa Waltikassa.Liiton järjestämiin kerhoilta-simultaaneihin osallistuttiim kaikkiin, niin kevätsarjaan, kuin maajoukkueiden tukikilpailuihin ja joulusimultaaniin.

Kerhojen väliseen vuonna 2016 alkaneeseen liigaan osallistuttiin joukkueella Kari Malinen-Teija Tuomi-Vilma Noponen-Miia Vesala-Alma Koivu-Timo Halttunen

Kerhon taloudellinen tila on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat peli-illat, pikkujoulut, Rauman matka, SM-kilpailut, mitalikahvit+ syntymäpäivä kekkerit, sekä voittopistemaksut liitolle.

Peruskurssi ei onnistunut liiton tuesta huolimatta, ei opiskelijoita tai kurssipaikkaa.Uusia pelaajia tuli kuitenkin 4 kpl.

Merkkirajoja saavutettiin seuraavasti Seppo Karisalo herttamerkki(25MP), Teija Tuomi ja Kari Malinen ruutumerkki(10MP).

B-SM joukkuekilpailusta tuli pronssia Vilma Noposen toimesta.

Kerhon joukkuemestaruuden voitti joukkue, joka pelasi kokoonpanossa: Vilma Noponen- Teija Tuomi- Kari Noponen - Timo Halttunen. Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Paavo Isotalo.

Parimestarit 2016 ovat Aleksi Aalto - Timo Halttunen.

 Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

 Pikkujoulut ruokailun, leikkimielisen ”puolustajan pelinvienti” kilpailun sekä yöbridgen merkeissä vietettiin Waltikassa 16.12.2016.

Johtokunta

 

 

VUOSIKOKOUS 2016

 

AKAAN BK:N VUOSIKOKOUS 15.2.2016 KLO 16.30 WALTIKASSA VALKEAKOSKELLA LÄSNÄ 11 JÄSENTÄ

1. Kerhon puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi kokouksen klo 16.30

2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen ja sihteeriksi T. Halttunen.Pöytä-

kirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Teija Tuomi ja Vilma Noponen

3. Hyväksyttiin työjärjestys pienin lisäyksin

4. Vuoden 2015 toimintakertomus on luettavissa kerhon kotisivulla.

5. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 2015. 275,24e ylijäämäisenä.

6. Hyväksyttiin toimintasuunitelma 2016, muutoksella: Joukkuekilpailu 18 ja 25.4. (Liite 1)

7. Puheenjohtajana jatkaa Raimo Viljanen ja johtokunnan jäseniksi valittiin

Teija Tuomi, Keijo Puumalainen, Timo Halttunen ja Ilkka Teinilä.

Huvitoimikunta: Anja Leinikka, Teija Tuomi, Keijo Puumalainen, Timo Halttunen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Alpo Kupari ja Matti Wessman.

 8. Timo Halttunen esitteli vuoden 2016 talousarvion.

Pelimaksut ja korvaukset menevät toimintasuunnitelman mukaan.

Uudet aloittelevat pelaajat saavat pelata 20 peli-iltaa ilman maksua.

9. Arvotut parit vain parittomina kuukausina,kisaan voi osallistua myös ”vakiparin” kanssa.

Bonus-palkinnosta kisaavat arvontoihin osallistuneet parit, arvalla ei voi saada vakiparia.

Keijo Puumalainen voi halutessaan osallistua kerhon kustantamalla osallistumismaksulla

kerhokilpailunjohtaja koulutukseen.

Pikkujoulut ja Raumanreissu huvitoimikunnan hoteisiin, Rauman budjetti on max 1500e.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.20

 

Valkeakoskella 22.2.2016

 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri


 

Raimo Viljanen Timo Halttunen


 

Olemme tänään 16.2.2015 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja  tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.


 

Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat


 

Teija Tuomi Vilma Noponen

Toimintasuunitelma 2016

                                                                                                                                   Liite 1

AKAA BK TOIMINTASUUNITELMA 2016

1. Peli-illat

Peli-illat maanantaisin yhdessä Koski-Bridgen kanssa hotelli Waltikassa klo 17.30 alkaen.

2. Jäsenmaksut 2016 jäsenmaksu on liiton osuus + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto+5e.

3. Arvotut parit; parittomina kuukausina. Voi osallistua myös sovitun parin kanssa. Kerran kuussa kilpailu tasoituksin , sekä imppi-laskennalla. Nämä kilpailut väistyvät,  mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan.

Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan.

4. Mestaruuskilpailut

Joukkuemestaruuskilpailu(kaikille avoin) pelataan 18. ja 25.4.2016

Parimestaruuskilpailut(kaikille avoin) pelataan 17. ja 24.10.2016

Henkilökohtainen mestaruuskilpailu(kaikille avoin) pelataan 23.5.2016

5. Pelimaksut

Peli-ilta 10 e /pari/ilta. Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta. Simultaanit 10e/PELAAJA

Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi noin 4-6 kk

6. Peli-ilta stipendit maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta1.1.-30.6. Sekä ajalta ja 1.7.-12.12.

1e/ voittopiste, pyöristäen 5e välein tasasummaan.

Arvottujen parien, tasoituskilpailujen sekä kerhonmestaruuskilpailujen parhaat palkitaan pienellä

bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä.

7. SM-kisat, Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi.

Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti.

8. Peruskurssi pyritään järjestämään.

9.Pikkujoulu järjestetään tilanteen mukaan, mahdollisesti perjantaina. Raumalle peliretki.

 

Toimintakertomus 2015

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Vuonna 2015 Akaan bridgekerhoon kuului kuusitoista varsinaista jäsentä ja 6 tukijäsentä. Vuosikokous pidettiin helmikuussa hotelli Waltikassa.

Kerhon kunniajäseneksi nimitettiin Toivo Tuominen.

Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen. Johtokuntaan kuuluivat myös: Teija Tuomi, Timo Halttunen, Ilkka Teinilä ja Arja Haalahti. Timo Halttunen toimi sekä rahastonhoitajana että sihteerinä. Vuoden aikana johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja sähköpostikokouksessa kerran.

Huvitoimikunta saatiin myös jalkeille: Keijo Puumalainen, Anja Leinikka, Teija Tuomi, Timo Halttunen. Alkukesästä tehtiin Tarjanne laivalla matka Virroille 18 pelurin voimin. Matkalla pelattiin sekä laivassa, että yöpelit majapaikassa.

Kerhon viikoittainen peli-ilta pidettiin maanantaisin klo 17.30 hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 46. Yhteensä pelaajakäyntejä oli yli 1300. Pelaajien määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin pelaajia oli lähes 28 per ilta eli noin seitsemän pöytää. Yhteensä peli-illoissa kävi 67 eri pelaajaa.

Pelitoiminnassa arvotut parit ja kilpailu tasoituksin kerran kuussa säilyttivät paikkansa peli-ilta valikossa. Arvottujen parien kestomenestyjät olivat Pirjo Nurminen ja Eira Paavolainen. Erilaisia parikombinaatioita oli huikeat 171 kpl, kiitos arvottujen parien.

Vuonna 2015 peliohjelmaan otettiin mukaan kerhoilta imppi-laskennalla kerrankuussa. Kerhon ohjelmaan kuului myös SBL:n joulusimultaani, sekä juniorisimultaani. Juniori-projektia EM 2017 tuettiin 275eurolla.

Kerhon taloudellinen tila on hyvä. Suurimpina menoerinä olivat peli-illat, pikkujoulut, Virtainmatka, arvotut parit yhdessä tasoitettujen kilpailujen kanssa, sekä voittopiste maksut liitolle. Vuonna 2015 ostettiin myös liiton suosittama ja käyttämä laskentaohjelma, jonka kertahinta oli 360e.

Peruskurssi järjestettiin Toijalassa. Vetäjänä toimi Timo Halttunen. Kurssilta näyttää tulleen mukaan 2 uutta pelaajaa. Lisäksi järjestettiin 2 jatkokurssia.

SM-kilpailujen menestys oli myös pääosin hopeinen Timo Halttunen SM-joukkuekilpailussa, Miia Vesala-(Alma Koivu) naisten pari SM-pronssia, hopea Teija Tuomi SM-B-parikilpailussa ja hopea  Aulikki Vuorinen - Alpo Kupari ristimerkkikilpailussa.

Kerhon joukkuemestaruuden uusi joukkue, joka pelasi kokoonpanossa: Vilma Noponen- Teija Tuomi- Kari Noponen - Timo Halttunen. Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti Markku Nuto. Parimestarit 2015 ovat Kari Koivisto - Timo Halttunen.

 

Akaan BK:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä.

 

Ohjelmalliset pikkujoulut ruokailun, leikkimielisen ”osallistuvan” jouluteatterin, bridgehuijausten ja "pakkotarjousten" merkeissä vietettiin Waltikassa 14.12.2015.

Johtokunta

VUOSIKOKOUS 2015 + toimintasuunnitelma

AKAAN BK:N VUOSIKOKOUS 09.2.2015 KLO 16.30  WALTIKASSA VALKEAKOSKELLA    LÄSNÄ 11 JÄSENTÄ

 

 

     1               Kerhon puheenjohtaja Raimo Viljanen avasi kokouksen klo 16.35

 

     2               Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

     3               Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen ja sihteeriksi Timo Halttunen

         Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Kupari ja Rauno Helpiö. Hyväksyttiin työjärjestys pienin lisäyksin (liite 1)

 

     4               Muutettiin tilikausi vastaamaan kalenterivuotta.

 

     5               Vuoden 2014 toimintakertomus on luettavissa kerhon kotisivulla.

 

     6               Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle 2014. 941,36e ylijäämäisenä.

 

     7               Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2015 pienin korjauksin (liite 2)

                      Johtokunta harkitsee palkinto käytäntöjä.

  1. Kerhon kunniajäseneksi nimitettiin Toivo Tuominen, kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.Puheenjohtajana jatkaa Raimo Viljanen ja johtokunnan jäseniksi valittiin Teija Tuomi, Arja Haalahti,   Timo Halttunen ja Ilkka Teinilä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Keijo Puumalainen ja Matti Wessman.

 

  1.           Timo Halttunen esitteli vuoden 2015 talousarvion

                        Pelimaksut ja korvaukset menevät toimintasuunnitelman mukaan.

 

  1.    Kotisivun pitoa jatketaan Timo Halttusen toimesta samoin kuin laskentaohjelman päivitystä.

           Pikkujoulut 21.12.2015. Peruskurssia yritetään järjestää Hulda Ahosen kanssa.

MP-kilpailujen järjestämistä yritetään, omien kerholaisten osallistumista toivotaan.

Perustettiin huvitoimikunta: Anja Leinikka, Teija Tuomi, Keijo Puumalainen, Timo Halttunen, työideana jonkinlaisen risteilyn/pelireissun järjestäminen.

 

  1.   Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.25

 

                      Valkeakoskella 16.2.2015

 

                      kokouksen puheenjohtaja                         kokouksen sihteeri

 

                     

                      Raimo Viljanen                                                   Timo Halttunen

Olemme tänään 16.2.2015 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja  tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

 

                      Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

 

                     

                       Rauno Helpiö                                                     Alpo Kupari

toimintasuunnitelma 2015

AKAA BK TOIMINTASUUNITELMA 2015

 

1. Peli-illat

     Peli-illat maantaisin yhdessä Koski-Bridgen kanssa hotelli Waltikassa klo 17.30 alkaen.

     Helmi-maaliskuun ajan klo 18.00

    

2. Jäsenmaksut

    2016 jäsenmaksu on liiton osuus + 15 euroa. Junioreilta peritään jäsenmaksuna vain liitto+5e.

 

3.  Arvotut parit pelataan kerran kuussa, kuten myös kilpailu tasoituksin. Nämä kilpailut väistyvät,   

      mikäli kerhonmestaruuskilpailut osuvat samaan ajankohtaan.

     Tasoitetun kilpailun voittopistejako toteutetaan tasoittamattomien tulosten mukaan

 

 

4. Mestaruuskilpailut

    Joukkuemestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 13 ja 20.4.2015

    Parimestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 19. ja 26.10.2015

    Henkilökohtainen mestaruuskilpailu (kaikille avoin) pelataan 8.6.2015

 

5. Pelimaksut

    Peli-ilta 10 e /pari/ilta

    Mestaruuskilpailut 10e/pari/ilta

    Aloittelevat pelaajat pelaavat ilmaiseksi noin 4-6 kk

 

6. Peli-ilta stipendit maksetaan vp-kertymän mukaan ajalta1.1.-30.6. Sekä ajalta ja 1.7.-14.12.

    1e/ voittopiste, pyöristäen tasaeuroon.

    Arvottujen parien sekä tasoituskilpailujen parhaat palkitaan pienellä   

    bonuksella, jonka suuruus riippuu kyseisen kilpailun osallistujamäärästä.

 

7. SM-kisat, Osallistuminen korvataan aktiivijäsenille, tarvittaessa johtokunta arvioi.

     Lisäksi tarvitaan vapaamuotoinen kuitti.

 

8. Peruskurssi järjestettäneen yhteistyössä liiton toiminnanjohtaja Hulda Ahosen kanssa.

 

 

9. Pikkujoulu järjestetään 21.12.2015.

2014

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

 

 

Vuonna 2014 Akaan bridgekerhoon kuului yksitoista jäsentä. Vuosikokous pidettiin helmikuussa hotelli Waltikassa. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Viljanen. Johtokuntaan kuuluivat myös: Toivo Tuominen, Timo Halttunen, Ilkka Teinilä ja Arja Haalahti. Timo Halttunen toimi sekä rahastonhoitajana että sihteerinä. Vuoden aikana johtokunta kokoontui kolme kertaa.

 

Kerhon viikottainen peli-ilta pidettiin maanantaisin hotelli Waltikassa. Peli-iltoja järjestettiin 47. Yhteensä pelaajakäyntejä oli 1320. Pelaajien määrä edellisvuoteen verrattuna kasvoi 18% eli lähes 5 pelaajaa / peli-ilta. Keskimäärin pelaajia oli lähes 28 per ilta eli noin seitsemän pöytää.

Yhteensä peli-illoissa kävi 71 eri pelaajaa.

Heinäkuun alusta peli-ilta maksu on ollut 5e, minkä jälkeen taloudellinen tilanne on olut hyvä, velkaa ei enää ole.

 

Keväällä osallistuimme viitenä peli-iltana SBL:n järjestämään talvisimultaanisarjaan.

Sarjan voitto jäi Akaaseen Timo Halttusen ja Kari Noposen voittaessa.

Kerhon ohjelmaan kuului myös SBL:n joulusimultaani, sekä kaksi juniorisimultaania.

 

Tammerliigan voitto tuli joukkueelle  Akaan kiristys. Kokoonpanossa olivat:

Juuso ja Vesa Fagerlund, Timo Halttunen ja Kari Noponen, Juha Toivanen, Marko Ketola, Alma Koivu.

 

Peruskurssi järjestettiin  Hämeenlinnassa. Vetäjänä toimi Timo Halttunen. Kurssilta tuli toimintaamme mukaan uusia pelaajia sekä pelin uudelleen aloittaneita.

Vuonna 2014 peliohjelmaan otettiin mukaan kerhonmestaruuskilpailut. Joukkuemestaruuden voitti joukkue, joka pelasi kokoonpanossa: Vilma Noponen- Teija Tuomi- Kari Noponen - Timo Halttunen. Avoimen henkilökohtaisen mestaruuden voitti juniori-ikäinen Aleksi Aalto. Parimestaruuden puolestaan korjasivat Kari Noponen - Timo Halttunen.

 

Pelitoimintaan saatiin muutakin vaihtelua, kun arvotut parit pyörähtivät syksyllä mukaan kilpailuvalikkoon. Kilpailumuoto vaikuttaa erittäin onnistuneelta. Myös kilpailu tasoituksin kerran kuussa loi oman värinsä toimintaan.

 

Juniori-projektia EM 2017 tuettiin 332 eurolla ja junioreiden MM-matkaa kuluneena vuonna simultaanien muodossa 262 eurolla.

 

Akaan bk:n kotisivut löytyvät Bridgewebsistä. Sen päivityksestä on vastannut Timo Halttunen.

 

Ohjelmalliset pikkujoulut ruokailun, leikkimielisen kisailun ja "käännetynpakan" parissa vietettiin Waltikassa 15.12.2014.

 

 

 

Johtokunta

Toimintakertomus 2013

 

 

AKAAN BRIDGEKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

 

 

Vuonna 2013 Akaan bridgekerhoon kuului yhdeksän jäsentä. Vuosikokous on

pidettiin helmikuussa hotelli Waltikassa. Vuoden aikana johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Puheenjohtajana toimi Kai Lehtinen. Johtokuntaan kuuluivat myös:

Timo Ollila,  Timo Halttunen ja Raimo Viljanen.

Timo Halttunen toimi sekä rahastonhoitajana että sihteerinä.

 

Kerhon viikottainen peli-ilta pidettiin maanantaisin hotelli Waltikassa. Peli-iltoja

järjestettiin 47. Yhteensä pelaajakäyntejä oli 1055. Pelaajien määrä edellisvuosiin verrattuna kasvoi merkittävästi. Keskimäärin pelaajia oli 23 per ilta eli noin kuusi pöytää.

 

Keväällä osallistuimme viitenä peli-iltana SBL:n järjestämään talvisimultaanisarjaan.

Sarjan voitto jäi Akaaseen Timo Halttusen ja Kari Noposen voittaessa.

Kerhon ohjelmaan kuului myös SBL:n joulusimultaani.

 

Tammerliigan voitto tuli myös joukkueelle  Akaan kiristys. Kokoonpanossa olivat:

Juuso ja Vesa Fagerlund, Timo Halttunen ja Kari Noponen, Jouko Kankaanpää ja Lassi Laine, Kalevi Jalonen ja Sari Itäluoma.

 

Peruskurssi järjestettiin sekä Akaassa, Valkeakoskella että Hämeenlinnassa.

Vetäjänä toimi Timo Halttunen ja Raimo Viljanen. Kursseilta tuli toimintaamme

mukaan uusia pelaajia sekä pelin uudelleen aloittaneita.

 

Viime vuoden aikana Akaan bk hankki kahdeksan bridgemate-laitetta. Osa varoista kerättiin korotetuilla pelimaksuilla neljän kuukauden ajalta. Jukka Aalto ja Raimo

Viljanen osallistuivat mate-laitteiden hankintaan myös henkilökohtaisesti.1016,60

 

Bridgewebs- sivuille avattiin Akaan bk:n kotisivut. Toiminnasta on vastannut Timo Halttunen.

 

Ohjelmalliset pikkujoulut ruokailun, taikuuden ja 2NT:n parissa vietettiin Waltikassa

16.12.13.

 

Johtokunta