Spade Heart Porvoon Bridgekerho Diamond Club
Porvoon Bridgekerho
 
Viimeisin päivitys
Kotisivu
25. Touko 2018 15:59 BST
Säännöt
21. Maalis 2018 07:42 GMT
 
0 0 0 0 0 0
Sivuilla käyntiä 2018
 
Säännöt
 
 
  Kerhon tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on saattaa yhteen bridgeä harrastavia henkilöitä, jotta he säännöllisten harjoitusten, kilpailujen a teoreettisen opetuksen avulla ja tutustumalla bridgeä koskeviin kirjoihin ja aikakauslehtiin voivat kehittää pelitaitoaan.

  Yhdistyksen säännöt

§1

Yhdistys on rekisteröity nimellä Borvoon Brdgekerho - Borgå Bridgeklubb ry, alempana nimitetty kerhoksi, ja sen kotipaikka on Porvoo ja kerhon viralliset kielet ovat molemmat kotimaiset kielet, suomi ja ruotsi.

§2

Kerhon tarkoituksena on saattaa yhteen bridgeä harrastavia henkilöitä, jotta he säännöllisten harjoitusten, kilpailujen ja teoreettisen opetuksen avulla ja tutustumalla bridgeä koskeviin kirjoihin ja aikakauslehtiin voivat kehittää pelitaitoaan.

§3

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan  tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 

§ 4

Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus. 

§ 5

Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

§ 6

Oikeus jäsenyyteen lakkaa:

             a) jos jäsen ei maksa säädettyjä maksuja määräajan kuluessa,

             b) jos jäsen rikkoo kerhon sääntöjä tai järjestysohjeita, jolloin asia jätetään hallituksen ratkaisevaksi. 

§ 7

Hallituksen ehdotuksesta voi vuosikokous kutsua kerhon kunniajäseneksi jonkun erikoisesti ansioituneen jäsenen tai ei jäsenen, jota kerho haluaa kunniottaa. 

§ 8

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

§ 9

Vuosikokous pidetään viimeistään 1 p:nä maaliskuuta ja on hallituksen ilmoitettava siitä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän päivää ennen vuosikokouksen päivämäärää. Vuosikokous on päätösvaltainen jos se on sääntömääräisesti koolle kutsuttu. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

   ääntenlaskijaa.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkstajan lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

   7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma , talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9.  Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

10.Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. Käsitellään muut esille tulleet asiat

13. Kokouksen päättäminen

 Äänestykset toimitetaan avoimesti ellei kukaan vaadi suljettua lippuäänestystä. 

§ 10

Ylimääräinen yleinen kokous voidaan pitää hallituksen kutsusta tai jos 1/3 jäsenistä jättää kirjallisen, perustellun pyynnön siitä hallitukselle ja on se kutsuttava koolle samalla tavalla kuin vuosikokouksesta on säädetty. 

Selected 28
Surname First Name Email  
Aaljoki Kari Send an Email to  kari.aaljoki @ pp.inet.fi  
Andersson Agnes Send an Email to  agnes.e.andersson @ icloud.com  
Anttonen Marja-Leena    
Gröndahl Jonatan Send an Email to  gystae @ gmail.com  
Hartman Harri Send an Email to  harri.hartman @ gmail.com  
Heinonen Anja    
Heinonen Harri Send an Email to  harri.heinonen @ ppi.inet.fi  
Jokinen Mikko Send an Email to  jokinenmikan @ gmail.com  
Kallioinen Sirpa Send an Email to  srpkallioinen7 @ gmail.com  
Kangas Eeva-Liisa Send an Email to  eevaliisakangas @ hotmail.com  
Karppinen Esa Send an Email to  esari.karppinen @ gmail.com  
Karppinen Johanna Send an Email to  johanna.karppinen1 @ hotmail.com  
Kesälä Pekka Send an Email to  peku.kesala @ gmail.com  
Kunnas Pekka Send an Email to  peku.kunnas @ gmail.com  
Kuurila Risto Send an Email to  risto.kuurila @ kuurila.fi  
Lehtimäki Erkki Send an Email to  erkki.lehtimaki @ pp4.inet.fi  
Lempinen Juha Send an Email to  juha.lempinen @ pp.inet.fi  
Lindberg Else-Maj    
Lindqvist Petri Send an Email to  Petri.Y.Lindqvist @ gmail.com  
Makkonen Seppo Send an Email to  seppo.makkonen @ fimnet.fi  
Mäenpää Martti Send an Email to  masa.maenpaa @ gmail.com  
Nyholm Bengt Send an Email to  bengt.nyholm @ pp.inet.fi  
Petäjä Pia Send an Email to  piapetaja @ yahoo.com  
Rantalankila Tarmo Send an Email to  tarmo.rantalankila @ fingrid.fi  
Salminen Hannu Send an Email to  hannu.salminen1 @ luukku.com  
Venäläinen Tero Send an Email to  tero.venalainen @ pp.inet.fi  
Vesterinen Kirsi Send an Email to  joobrid @ gmail.com  
Zimmer Jan Send an Email to  jwzimmer @ gmail.com