Spade Heart h1bridge Diamond Club
h1bridge
 
Bulletin

Please note that the bulletin appears on every page and can be used for "must see" messages..........

 
Sider set i 2018
 
Formål, pris m.m.
 
 
  Formål

Formålet med "Ældre Sagens bridge på Frederiksberg" er at arrangerer turneringsbridge og begynderkurser for Ældre Sagens medlemmer.

  Bemærkninger

Lederne af bridgen er ulønnede frivillige.

Deltagerprisen er p.t. 680 kr. inkl. gratis kaffe/the for en sæson (primo sep. - ultimo okt.)