BRIDGEKLUBBEN INOM AV
 
Bulletin


Har du noterat att du under knappen "Endast för medlemmar" kan lämna in meddelanden om du exempelvis saknar spelpartner en viss dag? Om du inte ännu har registrerat dig för att kunna komma in på sidan, ta kontakt med mig. Kontaktuppgifterna finns under Styrelsen. Ulla.

 

 
Nyare uppdateringar
Notiser
14. Feb 2018 18:46 GMT
Hemsida
14. Feb 2018 18:20 GMT
Tävlingsstatistik
11. Feb 2018 16:04 GMT
Program
10. Feb 2018 13:40 GMT
Diverse
30. Jan 2018 15:01 GMT
 
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2018
 
Medlemsavgiften 2018

Det är dags att betala medlemsavgiften!

Medlemsavgiften för år 2018 inom AV Huvudföreningen är fortsättningsvis 20 euro. Vi ber medlemmarna betala sin avgift inom januari månad.

Bridgeklubbens medlemsavgift betalas till AV Huvudföreningen. Genom ditt medlemskap inom Huvudföreningen är du medlem i Bridgeklubben. Skriv ditt namn och medlemsavgift Bridge 2018 i meddelandefältet.

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, bankförbindelse:  FI7540551110000662.

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Från den 1.1 2012 gäller nya alerteringsregler på alla tävlingar, som arrangeras av Bridgeförbundets medlemsklubbar.

Läs mera under Tävlingsregler.

 
Tävlingsregler
Lagmästerskapet 2016

LAGMÄSTERSKAP  2016  INOM ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN

Tävlingsledare:  Martin Arle

Assisterande tävlingsledare: Fred Sundwall

Jury: Fred Sundwall, Åge Grahn, Kaj Backas.


Tävlingen spelas som en serie över tre kvällar med tre 10 brickors matcher per kväll. Vid varje bord är det bägge parens skyldighet att föra protokoll.

Det officiella protokollet förs av Nord, som efter avslutad match överlämnar detsamma med uträknade IMP till tävlingsledaren.

Före IMP uträkningen börjar kontrollerar Nord och Öst vid bägge borden att protokollen är identiska.

Speltiden är 1 timme 25 minuter för 10 brickor. Dessutom ges efter avslutad match 5 minuter tid för uträkning och inlämning av resultat.

Kvällens andra rond börjar kl.19.30.  De lag som inte är färdiga att fortsätta kl. 19.30 får en varning. Följande 5 minuters försening åsamkar en ny varning och varje 5 minuters försening därefter bestraffas med ½ vinstpoängs avdrag. Varningarna (gul och röd) blir i kraft under hela lagmästerskapet.

Kvällens tredje rond börjar kl. 21.00. Alla officiella protokoll skall vara inlämnade kl. 22.30. Bestraffning enligt ovan.

Rökning är tillåten endast under rondbytena och fimpning skall ske senast en minut före den nya rondens starttid.

Lag med färre än sex spelare får vid behov ta in ny (nya) spelare 14.3. förutsatt att inhopparen är medlem i Bridgeklubben inom Arbetets Vänner huvudföreningen rf och inte har spelat i något annat lag.

Brickorna cirkulerar från bord 5 till bord 4, från bord 4 till bord 3 ………….. från bord  1 till bord 5.
 
                              från bord 15 till bord 14, från bord 14 till bord 13 ……….. från bord 1 till bord 15.

Skala

Efter avslutade matcher omvandlas IMP till vinstpoäng enligt följande skala:

0-1     =  15-15         13-15  = 19-11        26-29 = 23-7        42-45 = 25-3
2-6     =  16-14         16-18  = 20-10        30-33 = 24-6        46-50 = 25-2
7-9     =  17-13         19-21  = 21-9          34-37 = 25-5        51-55 = 25-1
10-12 = 18-12          22-25  = 22-8          38-41 = 25-4        56-∞  = 25-0               

1.2.2016 MA.   

                                                         

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Finlands Bridgeförbund tillämpar i korthet följande nya regler gällande alertering från den 1.1.2012:

Följande bud bör alerteras:

  • Om öppningsbudet 1 i färg kan innebära färre än 4 kort bör budet alerteras (=bba).
  • Om svarsbudet 1NT på öppningsbudet 1 i färg är krav bba.
  • Om ny färg som svar på öppningsbudet inte är krav bba (gäller ej passad hand).
  • Om öppningsbudet inte innebär att man har den bjudna färgen (2 klöver) bba.
  • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla singelton eller renons bba.
  • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla mindre än 14 hp eller mera än 19 hp bba.
  • Om svaret 2 klöver på öppningsbudet 1NT är Stayman bba.
  • Om motståndarna inte kan förväntas veta ett buds betydelse bba.

Får ej alerteras:

  • Dubblingar eller redubblingar får ej alerteras.
  • 4 klöver eller högre bud får ej alerteras.

Utförlig text jämte exempel finns bl.a. på FBF:s hemsidor.

Handikapptävling

Partävling med handikappsberäkning

Från år 2009 har Finlands Bridgeförbund ordnat handikapptävlingar vid namn Rally flera gånger per år.

På AV spelar vi en handikapptävling per år enligt samma principer som Rallytävlingarna. Tävlingen spelas år 2012 den 27.2.

Handikappet räknas ut på basen av hur många mästar- och rankingpoäng spelaren har enligt en matematisk formel, som finns på Bridgeförbundets nätsida.

Det högsta handikapp man kan ha är 17 %. Parets handikappoäng adderas och divideras med 2. Parets gemensamma handikapp adderas till den procent paret spelat sig till i tävlingen.

Handikappoängen lever. De ändras varje gång en spelare får mästar- eller vinstpoäng.

2.2.2011, Agneta.

Board A Match

Board A Match eller BAM  
                                                                              
AV har i flera års tid ordnat en lag-MP-tävling i december där poängen inte räknas som i en vanlig lagtävling utan enligt en metod som går under namnet Board A Match.

Till åtskillnad från den för många förhatliga IMP-beräkningen är metoden urenkel. Man jämför varje brickas resultat vid båda borden och det lag som fått mera poäng vinner brickan med 2-0, vare sig differensen är 10 eller 10 000 poäng. Är resultatet exakt detsamma får vartdera laget 1 poäng. Det är alltså samma princip, som förr i världen gällde i de flesta bollsporter och som fortfarande finns kvar i åtminstone bandy och handboll.

Låt oss ta ett åskådligt exempel från en match mellan lagen A och B:
 
Bord 1   A sitter N-S och B sitter E-W                          
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1       7H/S         12        -50         0
2       5D/N         10        -100        0
3       3C/W         8         100         2
4       3NT/E        9         -600        1
5       4S/N        10         620         2
6       4H/W       11         -650        2
7       5C*/N        6        -1400       0
8       3D/E          9        -110        2

Bord 2 B sitter N-S och A sitter E-W
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1      6H/N          12       980         2
2      4S/S          10       620         2
3      2D/N          8          90         0
4      3NT/E        9       -600         1
5      3NT/N        9        600         0
6      4H/W        12      -680         0
7      4S/W         9        100         2
8      2H/W         9       -140         0

Vi ser att NS vid bord 1 har katastrofala resultat på brickorna 1, 2 och 7. Med normal IMP-räkning förlorar lag A matchen 3-43 eller 3-25 i vinstpoäng. Nu spelar vi emellertid Board A Match och lag A vinner 9-7!

Även våra årligen återkommande klubbmatcher mot Ekenäs BK och BK Slam spelas som BAM.

2.2.2011
Martin