Nyare uppdateringar
Hemsida
11. Sep 2018 15:45 BST
Tävlingsstatistik
10. Sep 2018 13:22 BST
Notiser
10. Sep 2018 13:19 BST
Dry Martinis
7. Sep 2018 19:25 BST
Diverse
7. Sep 2018 09:40 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2018
Bulletin


Har du noterat att du under knappen "Endast för medlemmar" kan lämna in meddelanden om du exempelvis saknar spelpartner en viss dag? Om du inte ännu har registrerat dig för att kunna komma in på sidan, ta kontakt med mig. Kontaktuppgifterna finns under Styrelsen. Ulla.

 

Medlemsavgiften 2018

Det är dags att betala medlemsavgiften!

Medlemsavgiften för år 2018 inom AV Huvudföreningen är fortsättningsvis 20 euro. Vi ber medlemmarna betala sin avgift inom januari månad.

Bridgeklubbens medlemsavgift betalas till AV Huvudföreningen. Genom ditt medlemskap inom Huvudföreningen är du medlem i Bridgeklubben. Skriv ditt namn och medlemsavgift Bridge 2018 i meddelandefältet.

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, bankförbindelse:  FI7540551110000662.

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Från den 1.1 2012 gäller nya alerteringsregler på alla tävlingar, som arrangeras av Bridgeförbundets medlemsklubbar.

Läs mera under Tävlingsregler.

Tävlingsregler
Nya alerteringsregler 1.1.2012

Finlands Bridgeförbund tillämpar i korthet följande nya regler gällande alertering från den 1.1.2012:

Följande bud bör alerteras:

  • Om öppningsbudet 1 i färg kan innebära färre än 4 kort bör budet alerteras (=bba).
  • Om svarsbudet 1NT på öppningsbudet 1 i färg är krav bba.
  • Om ny färg som svar på öppningsbudet inte är krav bba (gäller ej passad hand).
  • Om öppningsbudet inte innebär att man har den bjudna färgen (2 klöver) bba.
  • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla singelton eller renons bba.
  • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla mindre än 14 hp eller mera än 19 hp bba.
  • Om svaret 2 klöver på öppningsbudet 1NT är Stayman bba.
  • Om motståndarna inte kan förväntas veta ett buds betydelse bba.

Får ej alerteras:

  • Dubblingar eller redubblingar får ej alerteras.
  • 4 klöver eller högre bud får ej alerteras.

Utförlig text jämte exempel finns bl.a. på FBF:s hemsidor.

Handikapptävling

Partävling med handikappsberäkning

Från år 2009 har Finlands Bridgeförbund ordnat handikapptävlingar vid namn Rally flera gånger per år.

På AV spelar vi en handikapptävling per år enligt samma principer som Rallytävlingarna. Tävlingen spelas år 2012 den 27.2.

Handikappet räknas ut på basen av hur många mästar- och rankingpoäng spelaren har enligt en matematisk formel, som finns på Bridgeförbundets nätsida.

Det högsta handikapp man kan ha är 17 %. Parets handikappoäng adderas och divideras med 2. Parets gemensamma handikapp adderas till den procent paret spelat sig till i tävlingen.

Handikappoängen lever. De ändras varje gång en spelare får mästar- eller vinstpoäng.

2.2.2011, Agneta.

Board A Match

Board A Match eller BAM  
                                                                              
AV har i flera års tid ordnat en lag-MP-tävling i december där poängen inte räknas som i en vanlig lagtävling utan enligt en metod som går under namnet Board A Match.

Till åtskillnad från den för många förhatliga IMP-beräkningen är metoden urenkel. Man jämför varje brickas resultat vid båda borden och det lag som fått mera poäng vinner brickan med 2-0, vare sig differensen är 10 eller 10 000 poäng. Är resultatet exakt detsamma får vartdera laget 1 poäng. Det är alltså samma princip, som förr i världen gällde i de flesta bollsporter och som fortfarande finns kvar i åtminstone bandy och handboll.

Låt oss ta ett åskådligt exempel från en match mellan lagen A och B:
 
Bord 1   A sitter N-S och B sitter E-W                          
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1       7H/S         12        -50         0
2       5D/N         10        -100        0
3       3C/W         8         100         2
4       3NT/E        9         -600        1
5       4S/N        10         620         2
6       4H/W       11         -650        2
7       5C*/N        6        -1400       0
8       3D/E          9        -110        2

Bord 2 B sitter N-S och A sitter E-W
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1      6H/N          12       980         2
2      4S/S          10       620         2
3      2D/N          8          90         0
4      3NT/E        9       -600         1
5      3NT/N        9        600         0
6      4H/W        12      -680         0
7      4S/W         9        100         2
8      2H/W         9       -140         0

Vi ser att NS vid bord 1 har katastrofala resultat på brickorna 1, 2 och 7. Med normal IMP-räkning förlorar lag A matchen 3-43 eller 3-25 i vinstpoäng. Nu spelar vi emellertid Board A Match och lag A vinner 9-7!

Även våra årligen återkommande klubbmatcher mot Ekenäs BK och BK Slam spelas som BAM.

2.2.2011
Martin