BRIDGEKLUBBEN INOM AV
 
Bulletin


Har du noterat att du under knappen "Endast för medlemmar" kan lämna in meddelanden om du exempelvis saknar spelpartner en viss dag? Om du inte ännu har registrerat dig för att kunna komma in på sidan, ta kontakt med mig. Kontaktuppgifterna finns under Styrelsen. Ulla.

 

 
Nyare uppdateringar
Hemsida
16. Okt 2017 21:00 BST
Arkiverat
3. Okt 2017 15:51 BST
Notiser
3. Okt 2017 15:34 BST
Dry Martinis
3. Okt 2017 15:27 BST
Tävlingsstatistik
3. Okt 2017 15:22 BST
 
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2017
 
Nya alerteringsregler 1.1.2012

Från den 1.1 2012 gäller nya alerteringsregler på alla tävlingar, som arrangeras av Bridgeförbundets medlemsklubbar.

Läs mera under Tävlingsregler.

 
Medlemskap
Medlemskap inom Bridgeklubben AV

För Dig som vill spela bridge i en svenskspråkig miljö kan Bridgeklubben inom AV vara det rätta stället.

Medlemsavgiften betalas direkt till AV Huvudföreningen. År 2017 är avgiften 20 euro. 

Om du också vill delta i mp-tävlingar som arrangeras i Finlands Bridgeförbunds regi, måste du betala en medlemsavgift till förbundet. År 2017 är FBF:s medlemsavgift 45 euro. Bridgeklubben AV subventionerar sina flitigt spelande medlemmars förbundsavgift. För dem som spelat minst 15 gånger under år 2016 i klubbens egna tävlingar betalar klubben halva FBF-avgiften.

Det enklaste sättet att bli medlem är att skicka din medlemsansökan till klubbens sekreterare.

Medlemsavgiften 2017

Det är dags att betala medlemsavgiften!

Medlemsavgiften för år 2017 inom AV Huvudföreningen är fortsättningsvis 20 euro.

Bridgeklubbens medlemmar uppmanas att betala in 20 euro direkt på AV Huvudföreningens konto, eftersom Bridgeklubben inte uppbär någon egen medlemsavgift. Betala gärna före utgången av januari månad. Skriv ditt namn och medlemsavgift Bridge 2017 i meddelandefältet.

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, bankförbindelse:  FI7540551110000662

Kontakta oss
Om du vill kontakta oss på Bridgeklubben, fyll i dina kontaktuppgifter och tryck på send. [Send]
FORM