BRIDGEKLUBBEN INOM AV
 
Bulletin


Har du noterat att du under knappen "Endast för medlemmar" kan lämna in meddelanden om du exempelvis saknar spelpartner en viss dag? Om du inte ännu har registrerat dig för att kunna komma in på sidan, ta kontakt med mig. Kontaktuppgifterna finns under Styrelsen. Ulla.

 

 
Nyare uppdateringar
Program
8. Dec 2017 15:56 GMT
Hemsida
5. Dec 2017 21:14 GMT
Tävlingsstatistik
5. Dec 2017 19:59 GMT
Arkiverat
24. Nov 2017 12:13 GMT
Dry Martinis
16. Nov 2017 20:40 GMT
 
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2017
 
Nya alerteringsregler 1.1.2012

Från den 1.1 2012 gäller nya alerteringsregler på alla tävlingar, som arrangeras av Bridgeförbundets medlemsklubbar.

Läs mera under Tävlingsregler.

 
Styrelsen
Styrelsen

STYRELSEN 2017

Styrelsen hade sitt konstituerande möte 9.1.2017.

Tom Schubert                         ordförande, statistikansvarig
tom.schubert @ elisanet.fi         040 527 8909 

Kaj G. Backas                        sekreterare, bridgemate -ansvarig
kgb @ sackab.fi                       050 5898500

Agneta Berglund                   ordförande i tävlingskommittén
agneta.berglund63 @ gmail.com       050 588 6229

Inger Eriksson-Blom                  ordförande i festkommittén
inger.erikssonblom @ gmail.com   0500 433070

Maj-Britt Jensen                     viceordförande, ekonomiansvarig
maj-britt.jensen @ elisanet.fi      0400 504 247

Folke Lindberg                       medlemssekreterare
folke.lindberg @ kolumbus.fi        040 5020489

Ulla Lindgren Fagerholm         informatör, webbredaktör
ullal.fagerholm @ gmail.com         050 5995 248

Marianne Palva                      resekoordinator
marianne.palva @ gmail.com     050 5495 028

-----------------------------------------------------

Fred Sundwall                   klubbens represetant i Bridgeförbundets styrelse, med rätt att delta i klubbens styrelsemöten
fred.sundwall(at)ratsastus.fi      0500 811 453

Bridgeklubbens stadgar