Spade Heart Ättekulla Bridge Club Diamond Club
Ättekulla Bridge Club
 
Nyare uppdateringar
Hemsidan
16. Dec 2017 08:37 GMT
Allmän information
16. Jul 2017 21:01 BST
 
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2017
 
Allmän information

            Vi spelar Modern standard,och snarlika Nordisk standard det är dock inte förbjudet att använda andra system,men bud som inte ingår i dessa måste alerteras.För

att öppna budgivningen skall du ha 12p,alltså är det inte tillåtet att öppna med 11p och en jämn hand,dock kan du öppna med 10-11p,enligt 20poänsgsregeln.

För att göra ett inkliv 10-16 p och en 5 kortsfäg med minst 2 honnör.För att öppna med 2 svag minst 2 honnörer.Spärröppningar på 3läget minst 2 honnörer i första

eller andra hand dom som nte följer detta får noll p .Notera också att om din partner tex öppnar med 1Sp skall du ha 10 el 11p för att svara tex 2 kl och minst 5 hj för att svara 2 hj med 10-11p

kan du inte stödja sp har du alltså bara 1 NT med 6 till 9p att svara